Ajankohtaista

Osakeyhtiön hallituksen vastuu tilinpäätösratkaisuista

Osakeyhtiön hallituksen vastuu tilinpäätösratkaisuista
Contents

Tähän aikaan vuodesta monen osakeyhtiön hallitus laatii yhtiön tilinpäätöstä. Tilinpäätöstä laatiessaan hallituksella on edessään monia tilinpäätökseen liittyviä, hankaliakin ratkaisuja, joista tulee päättää dokumentoidusti hallituksessa.

Osakeyhtiön johdon on hyvä muistaa erityisesti kaksi alla olevaa, osakeyhtiölain (OYL) vaatimusta johdon velvoitteista ja vahingonkorvausvastuusta:

”Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua” (OYL 1:8§).

”Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle” (OYL 22:1§.1mom).

Mistä asioista hallituksessa tulee päättää?

Yhtiöoikeuden näkökulmasta (osakeyhtiölaki) hallituksen tuleekin päätöksenteossa ja tilinpäätökseen liittyvissä ratkaisuissa kiinnittää huomiota asioiden huolelliseen dokumentointiin, jossa keskeisessä roolissa on hallituksen kokouspöytäkirjat. Mistä tilinpäätöksen laadintaan liittyvistä ratkaisuista osakeyhtiön hallituksen sitten tulee päättää? Tyhjentävää listausta tähän ei ole, mutta alla muutamia keskeisiä tilanteita:

  • Tulonodotuksien arviointi
  • Osingonjako ja maksukyvyn arviointi
  • Vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten arvostukseen liittyvät ratkaisut
  • Varaukset ja mahdolliset riita-asiat
  • Konserniavustus

Hallituksen päätöksentekoon liittyvillä ratkaisuilla ja erityisesti niiden huolellisella dokumentoinnilla on tärkeä merkitys erityisesti arvioitaessa hallituksen huolellisuusvelvoitteen (OYL 1:8§) noudattamista, ja erityisesti, jos myöhemmin hallituksen toiminnan huolellisuutta kyseenalaistetaan. Liiketoimintaan sisältyy aina riskejä ja epävarmuutta, ja tämä on hyvä tuoda ratkaisuissa esille.

Tilinpäätöksen laatiminen COVID-19 tilanteessa

Koronapandemia on tuonut tilinpäätöksen laatimiseen uudenlaisia huomioitavia asioita, joista hallituksen, toimitusjohtajan ja talouspäällikön on hyvä olla tietoisia. Lue asiantuntijamme Ilkka Kujalan kirjoitus aiheesta: Seitsemän kysymystä tilinpäätöksen laatijalle COVID-19 tilanteessa.

 

Webinaaritallenne: Osakeyhtiön hallintoelinten vastuut ja velvoitteet tilinpäätösratkaisuissa

Mistä tilinpäätösratkaisuista hallituksessa tulee päättää osana hyvää hallintoa? Järjestimme aiheesta webinaarin 15.2.2019, katsele tallenne alta. Voit myös olla yhdeydessä meihin mikäli aiheesta on kysyttävää, autamme mielellämme! 

Katsele webinaaritallenne

Teksti on julkaistu on ensimmäinen kerran 11.2.2019, päivitetty 23.2.2021.