Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan suunnitelma. Tarjoamme neuvontaa kestävyystyön ohjauksessa auttaen yritystäsi asettamaan selkeät tavoitteet sekä tunnistamaan ympäristö-, sidosryhmäriskejä.

Tarjoamme yrityksille startegista neuvonantoa kestävyyden integroimiseksi osaksi liiketoimintastrategiaa. Autamme keskittymään yrityksesi kannalta oikeisiin asioihin, kuten tulevaan lainsäädäntöön ja asiakasvaatimuksiin, asettamaan selkeät tavoitteet ja kehittämään toimenpiteitä kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Tämä auttaa luomaan pitkän aikavälin arvoa ja vahvistaa yrityksesi kilpailukykyä. 
 
Tarjoamme mm. seuraavia palveluita: 
•    yleinen gap-analyysi
•    projektisuunnitelman rakentaminen
•    olennaisuusarviointi
•    tavoitteiden ja mittarien asettaminen

Ota yhteyttä -->