Heidi Jääskeläinen Manager Assurance, CIA, CRMA Helsinki +358 50 492 8894

Heidi on auktorisoitu sisäinen tarkastaja, joka työskentelee riskienhallintapalveluiden parissa Hän on erikoistunut sisäiseen tarkastukseen, riskienhallintaan ja compliance kysymyksiin.

"Työssäni nautin eniten yhteistyöstä asiakkaiden kanssa ja siitä kun voin tukea heitä liiketoimintaprosessien tehostamisessa ja kehittämisessä."

Heidi on myös mukana useissa pienten ja keskisuurten suomalaisten yhtiöiden sekä ulkomaisten konsernien suomalaisten tytäryhtiöiden tilintarkastustiimeissä.

Ole yhteydessä minuun hallintoon, sisäiseen valvontaan tai väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä -->