Vastuullisuus on noussut viime vuosikymmeninä yhä tärkeämmäksi teemaksi yritystoiminnassa. Nykyään yrityksen menestystä ei mitata enää vain taloudellisen tuloksen perusteella vaan huomioidaan entistä enemmän myös ei- taloudelliset näkökulmat.

Vastuullisuus kattaa yleensä nämä kolme osa-aluetta: Environmental (ympäristö), Social (sosiaaliset tekijät) ja Governance (hallintotapa). ESG viitekehykset ohjaavat yrityksiä vastuullisuustyön arvioinnissa ja raportoinnissa. Huomionarvoista on myös se, että yhä useammat sijoittajat sekä sidosryhmät kiinnittävät huomiota näihin ESG-näkökohtiin. Me Grant Thorntonilla autamme sinua integroimaan kestävän kehityksen osaksi liiketoimintastrategiaasi.

Säädösten määrä kestävyyden saralla kasvaa jatkuvasti niin EU:n tasolla kuin kansainvälisellä tasollakin. Yritysten on tämän takia tarvittaessa muutettava liiketoimintastrategioitaan vastaamaan näitä uudistuvia kestävän kehityksen vaatimuksia sekä keskittyä myös ei-taloudelliseen raportointiin. Näin ollen ESG raportointi ei ainoastaan edistä vastuullista liiketoimintaa, vaan se voi myös tuoda kilpailuetua ja lisätä yrityksen arvoa.

Räätälöimme jokaisen vastuullisuusneuvonnan ja –varmennuksen kokonaisuuden asiakkaidemme erityistarpeisiin ja kehitysvaiheisiin, jotta voimme parhaiten tukea heitä omalla kestävän kehityksen matkallaan.

Ota yhteyttä --> 

Vastuullisuuspalvelut

Kestävyysraportointi ja sen varmentaminen

Kestävän kehityksen raportointiin kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntyneet, ja yhä useammat yritykset viestivät kestävyydestään vuosiraportointinsa yhteydessä. Autamme sinua vastaamaan tuoreimman lainsäädännön vaatimuksiin.

Vastuullisuusneuvonta

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan suunnitelma. Tarjoamme neuvontaa kestävyystyön ohjauksessa auttaen yritystäsi asettamaan selkeät tavoitteet sekä tunnistamaan ympäristö-, sidosryhmäriskejä.

Miten voimme auttaa?

Haluatko jättää tarjouspyynnön tai kysyä lisää palvelustamme? Ota yhteyttä suoraan asiantuntijoihimme tai täytä yhdeydenottolomake, palaamme sinulle pian. 

Aiheeseen liittyvät blogitekstit

Katso lisää