Haluamme auttaa sekä asiakkaitamme että työntekijöitämme kasvamaan ja kehittymään heidän omalla tavallaan. Olemme rakentaneet globaalin organisaatiomme rajojen yli yhteisen kulttuurin, joka perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, ihmisläheisyyteen ja ympäristöön missä kollegat luottavat toisiinsa.

Collaboration

Ask for help, give help – we work well together. Rakentavaa yhteistyötä. Uskomme oman osaamisen jakamiseen sekä toisten huomioimiseen ja auttamiseen.

Leadership

Have courage and inspire others – we challenge each other to be the best we can be. Rohkeus inspiroida ja haastaa sekä itseä että muita parhaisiin mahdollisiin suorituksiin.

Excellence

Find a better way every time – we never get complacent.  Kiinnostus jatkuvaan itsensä ja organisaation kehittämiseen sekä uusien ideoiden ja ratkaisujen esille tuominen.

Agility

Think broadly, act quickly – we thrive on change.  Ketteryys reagoida muuttuvaan ympäristöön ja asiakkaiden tarpeisiin.

Respect

Listen and understand, be forthright – we create honest relationships. Ennakkoluuloton ja ihmisläheinen kulttuuri, jossa arvostamme toisiamme.

Responsibility

Use influence wisely – we own our actions. – Yhdessä kannamme vastuun yrityksen menestymisestä ja maineesta.