Sisäinen tarkastus on tärkeässä roolissa riskienhallinnassa 

Tarvitsetteko tukea ja suosituksia riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämiseksi? Tai onko oma taloushallinnon tiiminne pieni ja tarvitsette ulkopuolista tukea?

Laadukas sisäinen tarkastus auttaa johtoa paitsi riskinhallinnassa, myös prosessien tehostamisessa ja liiketoimintastrategioiden menestyksekkäässä läpiviennissä. Näin ollen se on myös osaltaan tärkeässä roolissa parantamassa organisaation tuloksentuottokykyä.

Sisäisen tarkastuksen asiakkaisiimme kuuluu useita dynaamisia pieniä ja keskisuuria organisaatioita.

Lakisääteinen sisäinen tarkastus

Viime vuosina tarve ymmärtää toimintaan liittyviä riskejä on lisääntynyt ja monilla yrityksillä on lain mukaan oltava sisäinen tarkastus. Myös kasvuyrityksissä tai yritysten muutostilanteissa voi tulla esiin käytännön haasteita vaatimustenmukaisuuden ja sisäisen valvonnan kanssa.

Riippumatonta neuvonantoa sisäisen valvonnan tehostamiseen

Tarjoamme riippumattoman asiantuntijan näkemyksiä ja neuvoja koskien yhtiösi sisäistä valvontaa ja kontrolleja, riskienhallintaa sekä eettistä toimintaa. Olemme erikoistuneet etenkin keskisuurien yrityksien sisäisiin tarkastuksiin.

Voimme suorittaa kohdennettuja sisäisen tarkastuksen toimenpiteitä tai voitte ulkoistaa sisäisen tarkastuksen kokonaisuudessaan meille, jolloin suoritamme sisäisen tarkastuksen hallituksen vahvistaman suunnitelman mukaisesti.

Väärinkäytökset ja väärinkäytösriskit

Tarvitseeko organisaatiosi apua epäillyn väärinkäytöksen tutkinnassa, sisäisen valvonnan vahvistamisessa ja väärinkäytösriskien ehkäisyssä? Meillä on kokemusta erityistoimeksiannoista, joissa olemme selvittäneet tapahtumien kulkua ja antaneet suosituksia sisäisen valvonnan vahvistamiseksi.  Voimme myös arvioida väärinkäytösten riskiä organisaation eri osa-alueilla ja annamme käytännönläheisiä ehdotuksia väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Löydetään yhdessä teille paras ratkaisu

Usein avuntarve syntyy nopealla aikataululla ja me Grant Thorntonilla toimimme juuri niin joustavasti kun sinun tilanteesi vaatii. Tarkoitus on toteuttaa sisäinen tarkastus, joka löytää tarvitsemasi vastaukset.

Käytännölliset ja tehokkaat keinot tuovat parhaiten hyötyä

Me tarjoamme teille sisäisen tarkastuksen palveluita, jotka auttavat sinua löytämään käytännöllisiä ja toteutettavissa olevia keinoja yhtiösi sisäisen kontrolli- ja toimintaympäristön tehostamiseen. Kartoitamme yhtiösi nykyiset kehityskohteet ja annamme vaikeaselkoisten raporttien sijaan konkreettisia neuvoja ja edistäviä ehdotuksia jatkotoimenpiteiden suhteen.

Sisäisen tarkastuksen palveluihimme sisältyvät

  • Erityistoimeksiannot
  • Riskianalyysit
  • Konsultointi
  • Ulkoistettu sisäinen tarkastus
Heidi Jääskeläinen
Riskienhallintapalvelut, Manager, CIA, CRMA, ESG-palvelut
Heidi Jääskeläinen