Grant Thornton  tarjoaa tilintarkastus, vero- ja niihin liittyviä asiantuntijapalveluita. Olemme yli 140 eri maassa toimivan Grant Thornton International –organisaation suomalainen jäsen. Kaikki Grant Thornton toimistot ovat itsenäisiä paikallisia yrityksiä, joita yhdistävät asiantuntemus omistajavetoisista yrityksistä sekä yhteiset tarkastusmetodit. Grant Thorntonilla on toimipisteitä Helsingissä ja Turussa. 

Suurin osa Grant Thorntonin asiakkaista koostuu omistajavetoisista yrityksistä sekä suurten ulkomaisten yritysten tytäryrityksistä Suomessa.
Omistajavetoisessa yrityksessä omistaja osallistuu yrityksen operatiiviseen toimintaan ja voi silloin toimia yrityksen toimitusjohtajana, talouspäällikkönä tai esimerkiksi tuotekehittelijänä. Omistajavetoiset yritykset ovat usein myös perheyrityksiä, jolloin perheenjäsenet työskentelevät yrityksessä tai kuuluvat hallitukseen.


Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilintarkastuksessa korostuu kansainvälinen yhteistyö ja hyvä kielitaito. Ulkomaiset toimeksiannot tarjoavat näköalapaikan myös IFRS-standardeihin.

Organisaatiorakenteemme on matala. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijänä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ja sinun ajatuksiasi kuunnellaan. Organisaatiomme muodostaa suotuisan ympäristön sinulle, joka et pelkää tehdä aloitteita.

Uratarina

Grant Thorntonilla on mielestäni loistavat mahdollisuudet uralla etenemiseen: kaikki riippuu omasta halusta ja innokkuudestasi.

Satu Peltonen