Digitaalisessa ympäristössä toimii erikokoisia ja eri kypsyysvaiheessa olevia yrityksiä, joiden rooli on iso kansallisesti esimerkiksi energia- ja ruokahuollon saralla.

Tänä päivänä liiketoiminta-alasta riippumatta kyberuhkat ovat todellisia, ja ne voivat vaikuttaa mihin tahansa yritykseen ja sitä kautta laajasti yhteiskunnassa. Huonosti hallittu tietoturva on yhtä riskialtista yrityksen jatkuvuuden ja tuloksentekokyvyn kuin yksilön toimeentulonkin kannalta.

Me Grant Thorntonilla tarjoamme jokaiselle yritykselle räätälöidyn tietoturvaratkaisun ja autamme kyberturvallisuuden saralla vastaamaan lokakuussa 2024 voimaan astuvaan NIS2-direktiiviin, joka on osa kybertietoturvan riskienhallintalakia. Direktiivi koskee keskeisiksi ja tärkeiksi määriteltyjä toimialoja.

Kyseisillä aloilla toimivien toimijoiden on oltava valmiita torjumaan ja vastaamaan kyberuhkiin tehokkaasti. Heidän tulee tunnistaa tietoturvaan liittyvät riskit, havaita ja suojautua niiltä sekä vastata uhkiin vaadituilla toimenpiteillä ja kyetä palautumaan esimerkiksi kyberhyökkäyksestä, niin että yhteiskunnan toimintakyky säilyy. Säännösten noudattamisesta vastaa yrityksen johto.

Ajattelemalla laajasti ja toimimalla nopeasti, voimme yhdessä suunnitella tietoturvarungon, joka on linjassa yrityksesi tavoitteiden sekä direktiivin asettamien vaatimusten kanssa.

Ota yhteyttä 

 

Lataa maksuton opas, jossa kerromme lisää NIS2-direktiivistä ja kybertietoturvan riskienhallintalaista.