Arvonmäärityspalvelut

Yrityksen, liiketoiminnan tai omaisuuserän arvon muodostumisen ymmärtäminen on olennaista tietoa yrityksen omistajille. Riippumattoman osapuolen toteuttama arvonmääritys auttaa tunnistamaan yritykseen arvoon vaikuttavat tekijät ja tuottaa informaatiota päätöksenteon tueksi. Arvonmääritys voi tulla tarpeeseen yritysjärjestelyiden tai riitatapausten yhteydessä, sekä esimerkiksi kirjanpito- ja verolainsäädännön kautta.

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus riippumattomista arvonmäärityksistä. Hyödynnämme tilanteeseen soveltuvia arvonmääritysmenetelmiä, jotka perustuvat esimerkiksi diskontattuihin kassavirtoihin, toteutuneisiin kauppoihin tai verrokkiyhtiöiden arvostukseen. Arvonmäärityksen lisäksi saat meiltä tukea myös tilanteeseen liittyviin muihin kysymyksiin.

Tarjoamme arvonmäärityspalveluita esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Yritysjärjestelyt (esim. yrityskaupat, sulautumiset ja jakautumiset, sukupolvenvaihdos, osakeannit ja lunastukset)
  • Kauppahinnan allokointi, liikearvon määräytyminen (purchase price allocation)
  • Verotukseen liittyvät arvostuskysymykset
  • Apporttiomaisuuden arvostus
  • Arvonalentumistestaus
  • Riitatapaukset

Miksi Grant Thornton?

  • Tiimimme muodostuu kokeneista asiantuntijoista, joilla on vahva osaaminen arvonmääritystoimeksiannoista eri toimialoilta.
  • Räätälöimme työn sisällön tarpeidesi mukaan tapauskohtaisesti, työstämme saatavan hyödyn varmistamiseksi.