Yrityksen arvonmääritys selvittää todellisen arvon

Yrityksen arvon muodostumisen ymmärtäminen ja sen kasvattaminen ovat olennaista tietoa yrityksen omistajille. Kun olet myymässä tai ostamassa yritystä, voi yrityksen arvonmääritys olla haastava asia, johon on tarkoituksenmukaista saada riippumattoman osapuolen näkemys päätöksenteon tueksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää >>

Selkeytämme päätöksentekoa

Arvonmäärityspalvelumme auttavat identifioimaan yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät sekä ymmärtämään yritysjärjestelyn osapuolten välisten näkökulmien eroavaisuudet. On myös useita tilanteita, joissa tarve yrityksen arvonmääritykselle syntyy sääntelyn, esim. tilinpäätös- vero- ja yhtiölainsäädännön kautta.

Riippumaton arvonmääritys laajalla kokemuksella

Grant Thorntonin asiantuntijoilla on laaja kokemus riippumattomista arvonmäärityksistä. Käytämme työssämme eri arvostusmenetelmiä, kuten diskontattuihin kassavirtoihin perustuvia menetelmiä sekä toteutuneisiin kauppoihin tai esimerkiksi verrokkiyhtiöiden arvostukseen perustuvia menetelmiä. Vankan kokemuksemme ansioista pystymme hyödyntämään myös kattavia toimialakohtaisia tietojamme eri toimeksiannoissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää >>

Mitä etua asiantuntijan tekemä yrityksen arvonmääritys tuo?

Keskeistä onnistuneelle arvonmääritykselle on teoreettisten mallien lisäksi käytännön kokemus ja ymmärrys erillistilanteesta.

 • Arvonmäärityspalveluiden käyttäminen ennakoivana, toteutusvaiheen tai toteutuksen jälkeisenä varmistuksena vapauttaa voimavaroja varsinaiseen liiketoimintaan tai yritysjärjestelyn läpiviemiseen.
 • Saat osaavan riippumattoman tahon näkemyksen arvosta päätöksenteon tueksi
 • Sääntelyyn liittyvissä tilanteissa riippumaton ja hyvin dokumentoitu arvonmääritys auttaa vähentämään riskiä
 • Tilinpäätöskysymyksiin liittyvissä tilanteissa ammattimaisesti tehty arvonmääritys lisää tilinpäätösinformaation luotettavuutta
 • Pelkän arvonmääritysraportin lisäksi saat kumppanin, jonka kanssa pystyt keskustelemaan arvonmäärityksen tuloksista, ja saat tukea tilanteeseen liittyvin muihin kysymyksiin

Ota yhteyttä ja kysy lisää >>

Yrityksen arvonmääritys ja muut palvelumme

Tarjoamme arvonmäärityspalveluja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Yritysjärjestelyt (esim. yrityskaupat, sulautumiset ja jakautumiset, sukupolvenvaihdos, osakeannit ja lunastukset)
 • Verotukseen liittyvät arvostuskysymykset
 • Apporttiomaisuuden arvostus
 • Arvonalentumistestaus
 • Kauppahinnan allokointi
 • Erimielisyydet
 • Yksittäisten omaisuuserien, kuten tavaramerkkien tai patenttien arvonmääritys
PARTNER, ADVISORY Jonni Leporanta Ota yhteyttä
KHT, Tax Partner Marko Vehniä Ota yhteyttä