Maailmanlaajuisen kaupankäynnin kasvaessa siirtohinnoittelusta on tulossa yhä merkittävämpi verokysymys kansainvälisissä yrityksissä.

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan konserniyhtiöiden välisten liiketoimien hinnoittelua, jonka kohteena voivat olla esimerkiksi tavarat, palvelut, aineeton omaisuus tai rahoitus.

Mitä siirtohinnoittelun dokumentointivelvollisuus merkitsee?

Siirtohinnoitteludokumentointi on yrityksen laatima kirjallinen selvitys etuyhteydessä olevan yrityksen kanssa tehtyjen liiketoimien markkinaehtoisuudesta.

Siirtohinnoitteludokumentointi on esitettävä veroviranomaisille aikaisintaan 60 päivän kuluessa pyynnöstä. Dokumentaatiota voidaan vaatia esitettäväksi aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä, ensimmäisen kerran 1.7.2008.

Mikäli hinnoittelu ei noudata vaadittuja ehtoja, voidaan hinnoittelua oikaista verotettavan tulon laskemista varten. Dokumentointivelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan lisäksi määrätä enintään 25.000 € suuruinen veronkorotus.

Siirtohinnoitteluun liittyvät palvelumme

Muuttuneet siirtohinnoittelusäännökset ovat aiheuttaneet monille yrityksille kysymyksiä. Autamme mielellämme niiden selvittämisessä. Tukenamme on Grant Thorntonin laaja kansainvälinen verkosto, jonka sisällä teemme vahvaa yhteistyötä siirtohinnoittelun saralla. Tarjoamme mm. seuraavia palveluita:

  • siirtohinnoittelupolitiikan suunnittelu ja dokumentaation laadinta
  • valmiiden dokumentaatioiden laadunvarmennus kotimaisten vaatimusten näkökulmasta
  • hinnoittelun markkinaehtoisuuden analysointi
  • vertailutietohakujen ja vertailuanalyysien laadinta
  • siirtohinnoittelukysymykset verotusprosessissa ja verotarkastuksen yhteydessä
  • ennakkotietojen hakeminen
  • sopimusten laatiminen

Grant Thorntonin Global transfer pricing guide

Mikäli olet kiinnostunut eri maiden siirtohinnoittelusäännöistä ja -määräyksistä voit tutustua näihin tarkemmin Grant Thorntonin Global transfer pricing guidessa.

Jan-Erik Rae
Veropalvelut, Osakas
Jan-Erik Rae