Miten yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa verotehokkaasti? Voiko yrityksen verosuunnittelu auttaa verorasituksen pienentämisessä? Miten yrityksen omistajien on tarkoituksenmukaisinta saada tuloja yrityksestä itselleen? Miten on tarkoituksenmukaista toteuttaa erilaisia yritysjärjestelyitä, kuten yritysten sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto tai osakevaihto?

Verotukseen liittyvissä toimeksiannoissa on otettava huomioon lukuisia eri verolakeihin sisältyviä verosäännöksiä, jotka muuttuvat ajoittain tai oikeuskäytäntö muuttaa säännösten soveltamista. Muutosten ja niiden vaikutusten ymmärtäminen sekä verotuksen kannalta parhaiden toimintatapojen löytäminen vaatii syvällistä asioihin perehtymistä sekä vahvaa kokemusta verolainsäädännöstä sekä sen soveltamisesta.

 

Kokeneet verotuksen asiantuntijamme ovat apunanne kaikissa yritysten sekä niiden omistajien verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarjoamme kokonaisvaltaista yritysveroneuvontaa niin omistajavetoisille, kuin kansainvälisillekin yrityksille elinkeinoverotuksen, tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen alueilla. Otamme verotukseen liittyvissä toimeksiannoissamme aina huomioon myös yritysten omistajien henkilökohtaiseen verotukseen liittyvät näkökohdat ja pyrimme löytämään optimoidun kokonaisratkaisun.

 

Yrityksen verosuunnittelu auttaa välttämään yllätykset

Verosuunnittelulla tarkoitetaan yrityksen ja sen omistajien verotuksen optimointia sekä mm. erilaisten yritysjärjestelyiden toteuttamista siten, että verotusnäkökohdat huomioidaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Verosuunnitteluun kuuluu usein olennaisena osana verotuksen ennakollinen varmistaminen ennakkoratkaisuhakemusten avulla, joilla saadaan vahvistus siitä, miten verotus tullaan toimittamaan.

Pitkäjänteisellä verosuunnittelulla yritys ja sen omistajat saavuttavat kuhunkin toimintaympäristöön optimoidun yritysrakenteen, jossa on otettu huomioon myös tulevaisuuden tarpeet yrityksen ja sen omistajien toimintamallien muuttuessa.

 

Yritysverotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät palvelumme

  • yrityskaupoissa avustaminen.
  • yritysjärjestelyiden sekä sukupolvenvaihdosten suunnittelu ja toteutus.
  • veroilmoitusten laadinta ja toimitetun verotuksen tarkastaminen.
  • arvonlisäveroneuvonta.
  • ennakkoperintään ja työnantajavelvoitteisiin liittyvä neuvonta.
  • eri verolajeihin liittyvien ennakkoratkaisuhakemusten sekä poikkeuslupahakemusten laadinta.
  • verotarkastuksissa avustaminen sekä niihin liittyvien vastineiden laadinta.
  • verotukseen liittyvien vastineiden laadinta sekä verotuksen muutoksenhakuprosessien hoitaminen.
Senior Tax Manager Juha-Matti Luojus Ota yhteyttä
Tax Partner Jan-Erik Rae Ota yhteyttä