Ajankohtaista

Miksi riskienhallintakartoitus kannattaa poikkeuksellisessa markkinatilanteessa?

Heidi Jääskeläinen
Kirjoittaja:
insight featured image
Yhtiön kasvuvaiheessa aika ei aina riitä riskienhallintaprosessin kehittämiseen. On ymmärrettävää, että vauhdin kiihtyessä keskitytään pitämään operatiivinen puoli rullaamassa. Riskien kartoittaminen ja toimintasuunnitelman laatiminen kannattaa kuitenkin hoitaa kuntoon ja siinä ulkopuolinen asiantuntija voi auttaa.
Sisältö

Riskejä on monenlaisia. Operatiiviseen toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan helpommin, ovathan ne yhtiön omaa vahvuusaluetta. Sisäiseen valvontaan, taloudenhallintaan ja esimerkiksi IT:n alueelle kohdistuvat riskit kuitenkin jäävät monesti huomioimatta, vaikka ne voivat olla aivan yhtä merkittävät kuin operatiivisessakin toiminnassa.

Esimerkiksi yrityskauppa on tilanne, jossa due diligence -selvitys tuo esiin riskejä, joihin ei ole varauduttu. Pahimmassa tapauksessa tällaiset riskit voivat jopa vesittää yrityskaupan, aiheuttaen mittavia taloudellisia haittoja.

Pandemia toi riskit näkyviksi

Koronapandemia on globaali kriisi, joka on osoittanut, että vaikeasti ennakoitavilla riskeillä voi olla suurin vaikutus yhtiöiden toimintaan. Siksi on tärkeää, että organisaatiot ovat varautuneita vastaaviin tapahtumiin.

Pandemia on nostanut keskiöön esimerkiksi henkilöstöriskit: mitä tehdään, kun avainhenkilö sairastuu? Myös toimitusketjujen haasteet ja komponenttipula ovat riskejä, jotka ovat vaikuttaneet moneen yhtiöön ja joita on vaikea ratkaista, kun tilanne on päällä.

Siirtyminen etätyöhön on myös lisännyt kyberhyökkäyksiä, kuten huijausyrityksiä, kun sähköpostiin tipahtanutta maksumääräystä ei voikaan enää varmistaa kollegalta kasvotusten.

Miten valmistaudut hallitsemaan riskejä?

Voidakseen edistää yhtiön etua on tärkeää, että johto tunnistaa yhtiöön kohdistuvat olennaiset riskit ja että käytössä on riittäviä työkaluja vastata riskeihin. Jos riskeihin ei ole perehdytty, miten voidaan järjestää riittäviä riskienhallintatoimenpiteitä?

Kun yhtiöllä on toimiva riskienhallintaprosessi, yhtiössä ymmärretään ne riskit, joille yhtiö on alttiina. Riskit on arvioitu ja on luotu strategia joko riskin vähentämiseksi, välttämiseksi tai minimoimiseksi.

Miten Grant Thornton voi auttaa?

Ulkopuolisen riskienhallintakonsultin, kuten Grant Thorntonin mukaan ottaminen helpottaa ja nopeuttaa riskienhallintaprosessien kehittämistä. Ulkopuolinen tekijä osaa arvioida yhtiön nykytilanteen puolueettomasti ja antaa suosituksia toiminnan parantamisesta.

Grant Thorntonin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkastus alkaa aina nykytilanteen analysoinnilla. Analysoinnin pohjalta rakennamme raportin ja suositukset jatkoon. Selkeässä toimintasuunnitelmassa ehdotamme, mitkä ovat havaintojen pohjalta kriittisimpiä kehityskohteita.

Grant Thorntonilta löytyy asiantuntijoita kaikilta riskienhallinnan osa-alueilta. Sisäinen valvonta on yksi merkittävä osa-alue, samoin kuin talous ja hallinto. Usein kehitettävää löytyy yleisissä tietotekniikka- eli ITGC-kontrolleissa, kuten varmuuskopioinneissa, varautumissuunnitelmissa ja käyttöoikeuksien hallinnassa.

Autamme asiakkaitamme riskienhallintaprosessin kehittämisessä riskiarvioinnin, avainkontrollien sekä prosessin seurannan ja raportoinnin osalta. Avustamme myös prosessien dokumentoinnissa ja hallinnollisten asiakirjojen laadinnassa.

Varaa Health Check, jossa arvioimme organisaationne riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tason. >>

 

Haluatko viimeisimmät uutiset suoraan sähköpostiisi?
Tilaa tästä uutiskirjeemme