rich text with image

Ammatinvalintaa tehdessäni minulla ei ollut selkeää kuvaa jostakin tietystä ammatista. Urapolkuni onkin muokkautunut vuosien ja kokemuksen karttuessa.

Yliopisto-opintojeni jälkeen työskentelin useita vuosia rahoitusalalla indeksirahastojen parissa erilaisissa tehtävissä. Ne olivat mielenkiintoisia vuosia rahoitusmarkkinoiden avautumisen jälkeen Suomessa. Sain niistä vuosista monipuolista työkokemusta, opin ymmärtämään organisaation toimintaa kokonaisuutena ja kielitaitoni vahvistui ammattisanastoa myöten. Sen jälkeen siirryin taloushallinnon tehtävien pariin ja viimeiset vuodet olen työskennellyt kirjanpitäjänä erilaisten yritysten parissa.

Työtehtävissäni pääsen yksityiskohtien lisäksi miettimään myös kokonaisuuksia ja asiakkaiden tarpeita laajemmin, sillä kirjanpitäjä on usein yrityksen pääasiallinen yhteyshenkilö tilitoimistossa. Tämä tekee työstä erityisen mielenkiintoista. Kaikki työpäivät ovat erilaisia ja asiakkaat esittävät mitä moninaisimpia kysymyksiä. Monet asiakkaat ovat ulkomaalaisia ja he ovat erityisen kiitollisia, jos heitä informoidaan Suomen erityispiirteistä, laeista ja säännöksistä etukäteen, jotta he voivat varautua tulevaan. Eniten oppii asiakkaiden ongelmia ratkoessa ja niihin perehtyessä.

Työtehtävät ovat monipuolisia: teen asiakkaiden päivittäistä juoksevaa kirjanpitoa, tilinpäätöksiä, veroilmoituksia, viranomaisraportointia sekä konsultoin asiakkaita heidän esittämissään kysymyksissä.

Kun Grant Thorntonilla haettiin Outsourcing-teamiin Financial Specialistia, minä kiinnostuin tehtävästä heti. Grant Thornton on monipuolinen ja kansainvälinen työorganisaatio, jossa on hyvät kehittymismahdollisuudet ja laajat asiantuntijaverkostot. Yrityksessä minua kiinnostivat etenkin monipuoliset kansainväliset työtehtävät sekä laaja asiantuntijaverkosto ja asiantuntevat kollegat. Hyvät kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuudet tekevät työstä erityisen mielekästä ja yrityksen arvot ovat lähellä omia arvojani.

Työssäni parasta on se, että kaikki päivät ovat erilaisia ja työtehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Saan tehdä töitä erilaisten asiakkaiden kanssa. Grant Thorntonilla on mukava ilmapiiri, ja kaikkia kollegoita on helppo lähestyä. Asiantuntevien työkavereiden kanssa voimme yhdessä ratkaista haastavampia asiakkaiden kysymyksiä, sillä samassa talossa on paljon eri alojen asiantuntemusta.

Työnantaja kannustaa myös kehittymään ja järjestää säännöllisesti sisäisiä koulutuksia ja erilaisia webinaareja. Etätyömahdollisuus luo joustavuutta arkeen. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja niitä kuunnellaan. Työnantaja järjestää säännöllisesti koko yhtiön sisäisiä tapaamisia, joissa työntekijöille tiedotetaan yhtiötä ja työntekoa koskevista asioista. Yhteiset tavoitteet on helpompi saavuttaa, kun ne ovat kaikkien tiedossa. Lisäksi henkilökuntajuhlia on mukava määrä ja ne lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttavat tutustumaan kollegoihin.

Grant Thornton on asiantuntijaorganisaatio, jossa jokainen voi kasvaa kykyjensä ja kiinnostustensa mukaisesti lähes mihin tahansa. Aina löytyy uusia haasteita, jos niitä haluaa ottaa vastaan.

 

 

Oletko valmis seuraavaan urasiirtoosi tai etsitkö uusia haasteita?