Ajankohtaista

Seitsemän kysymystä tilinpäätöksen laatijalle COVID-19 tilanteessa

Ilkka Kujala
Kirjoittaja:
tilinpäätöksen laadinta koronapandemiatilanteessa
Sisältö

COVID-19 vaikutukset ovat nyt jo toisena elettynä koronakeväänä laajalle ulottuvia ja kauaskantoisia. Vaikutusten painottuminen liike-elämässä tietyille toimialoille alkaa olemaan selvää ja välillisten vaikutusten hiipiminen koko kansantalouteemme on myös jo joiltain osin ainakin lyhyellä aikavälillä peruuttamatonta. Suuruusluokka on jonkin verran vielä auki ja siihen vaikuttaa mittavimmin se, kuinka ripeästi pandemiaa hillitsevät toimet alkavat purra siihen nimenomaiseen juurisyyhyn, eli viruksen leviämiseen ja sen aiheuttamaan tiettyjen toimialojen liiketoimintaa halvauttavaan vaikutukseen.

Viime keväänä osa kalenterivuotta taloudellisena vuotenaan raportoivista ehtivät lukunsa jo raportoida ennen kuin tieto kriisin laajuudesta oli tiedossa. Niillä toimijoilla taas, joiden prosessi toteutettiin kriisin jo ehdittyä päälle, ei ole lähtökohtaisesti ollut perustetta olla pohtimatta ja huomioimatta kriisin vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin. Tänä keväänä riskiarvion tekemisen tarve on jo kaikkien tiedossa ja sen voisi myös nähdä huolellisesti toimivan johdon velvollisuutena. Useimmilla tuon arvion tekeminen on tänä keväänä varmaankin myös huomattavasti helpompaa, kun olemme jo nähneet toimialasidonnaiset vaikutukset, sekä valtiollisten toimijoiden reagoinnit liike-elämän turvaamisen tueksi. Erilaisista tukimuodoista mm. Suomen Yrittäjät ovat tehneet mainion koosteen yritysten tueksi: Koronatuki | Yrittajat.fi.

Huomioi nämä tilinpäätöstä laatiessasi koronapandemiatilanteessa

Alla on lueteltu seitsemän kohtaa, joista tilinpäätöksen laatijan, lähinnä siis hallituksen, toimitusjohtajan ja talouspäällikön, olisi hyvä keskustella tilintarkastajan kanssa tilinpäätöstä laatiessaan.

  1. Miten COVID-19 vaikuttaa yhtiön toimialaan ja toimintaan isossa kuvassa ja mitä asioita tähän liittyen olisi esitettävä tilinpäätöksessä?
  2. Mitkä ovat ne varallisuuserät taseessa, joiden arvostus ensimmäisenä tulee arvioida kriittisesti? Mitä epävarmuustekijöitä liittyy varallisuuserien arvojen arviointiin ja mitä näistä voi ja tulee ottaa huomioon tilinpäätöksissä? Miten muutokset toimintaympäristössä tulee ottaa huomioon, jos raportoidaan ja pohditaan tilinpäätöksessä esitettäviä käypiä arvoja?
  3. Millä tavalla asioiden, jotka tulevat tietoon tilinpäätöspäivän jälkeen, tulee vaikuttaa tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin?
  4. Tulisiko johtavana ”guidelinena” olla toimintaympäristön epävarmuudesta johtuva tarve esittää tapahtunut liitetiedoissa aiempaa yksityiskohtaisemmin ja huolellisemmin?
  5. Kun pohditaan luottotappioriskejä, mitä tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia tulisi ottaa huomioon?
  6. Millä tavalla COVID-19 vaikuttaa toiminnan jatkuvuuden arviointiin tilinpäätöksessä?
  7. Mihin COVID-19 aiheuttamiin ja aiheuttaviin vaikutuksiin tilinpäätöksen lukijan kiinnostus kohdistuu?

 

Tilinpäätöksen laatiminen vaatii nyt korostetun huolellista harkintaa

Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa. Tästäkin huolimatta tilinpäätökseen on kuitenkin annettava oikeat ja riittävät tiedot ja tämän pohdinta vaatii nyt, toista kevättä peräkkäin, korostetun huolellista harkintaa. Tuon tehdyn pohdinnan löytyminen dokumentoidusti ja annetut riittävät ja oikeat tiedot tilinpäätöksessä ovat omiaan tukemaan toimijoiden valintoja myös mahdollisissa jälkikäteistarkasteluissa. Grant Thorntonilla tuotimme webinaarisarjan erilaisista koronan mahdollisista vaikutuksista yritysten toimintaan. Tallenteet näistä webinaareista voit katsoa ilmaiseksi täältä: Webinaarisarja | Tukea ja vinkkejä yrityksen toimintaan haastavina aikoina. 

Myös Suomen Tilintarkastajat ry on ohjeistanut ja kirjoittanut laajasti pandemian johdosta huomioon otettavista vaikutuksista muun muassa täällä: Korona ja FAS-tilinpäätökset | Suomen Tilintarkastajat. Vinkkejä ja neuvoja osakeyhtiön hallituksen roolista tilinpäätösratkaisuissa voit lukea myös blogistamme. 

Kannustaisinkin tilinpäätösten laatijoita keskustelemaan asiasta valitsemanne tilintarkastajan kanssa. Uskon, että hänestä löydät oivan ammattiavun tämänkin tyyppisiin keskusteluihin. Ymmärtäen tilinpäätöksen laatijan vastuun, kaikki saatavilla oleva apu asioiden huolellisen pohdintaan on varmaan tarpeellista olla nyt käytössä.

Teksti on julkaistu on ensimmäisen kerran 14.4.2020, päivitetty 23.2.2021.