Ajankohtaista

Seitsemän kysymystä tilinpäätöksen laatijalle COVID-19 tilanteessa

Ilkka Kujala Ilkka Kujala

COVID-19 vaikutukset ovat nyt laajalle ulottuvia ja vaikuttavat myös talouselämään ja taloudelliseen toimeliaisuuteen koko ajan muuttuvalla vauhdilla. Tämä tekee tilinpäätösten laadinnasta tänä keväänä astetta enemmän huolellisuutta vaativan prosessin. Osa kalenterivuotta taloudellisena vuotenaan raportoivista ehtivät jo raportoida ennen kuin tieto kriisin laajuudesta oli tiedossa. Niillä toimijoilla taas, joiden prosessi toteutetaan kriisin ehdittyä päälle, ei ole lähtökohtaisesti perustetta olla pohtimatta ja huomioimatta kriisin vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin.

Tässä alla on listattuna seitsemään alakohtaan asioita, joista tilinpäätöksen laatijan, lähinnä siis hallituksen ja toimitusjohtajan, talouspäällikön kera olisi hyvä keskustella tilintarkastajan kanssa tilinpäätöstä laatiessaan:

  1. Miten COVID-19 vaikuttaa yhtiön toimialaan ja toimintaan isossa kuvassa ja mitä asioita tähän liittyen olisi esitettävä tilinpäätöksessä?
  2. Mitkä ovat ne varallisuuserät taseessa, joiden arvostus ensimmäisenä tulee arvioida kriittisesti? Mitä epävarmuustekijöitä liittyy varallisuuserien arvojen arviointiin ja mitä näistä voi ja tulee ottaa huomioon tilinpäätöksissä? Miten muutokset toimintaympäristössä tulee ottaa huomioon, jos raportoidaan ja pohditaan tilinpäätöksessä esitettäviä käypiä arvoja?
  3. Millä tavalla asioiden, jotka tulevat tietoon tilinpäätöspäivän jälkeen, tulee vaikuttaa tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin?
  4. Tulisiko johtavana ”guidelinena” olla toimintaympäristön epävarmuudesta johtuva tarve esittää tapahtunut liitetiedoissa aiempaa yksityiskohtaisemmin ja huolellisemmin?
  5. Kun pohditaan luottotappioriskejä, mitä tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia tulisi ottaa huomioon?
  6. Millä tavalla COVID-19 vaikuttaa toiminnan jatkuvuuden arviointiin tilinpäätöksessä?
  7. Mihin COVID-19 aiheuttamiin ja aiheuttaviin vaikutuksiin tilinpäätöksen lukijan kiinnostus kohdistuu?

Sen kaikki luonnollisesti tunnustavat, että kristallipallo ei toimi tälläkään kertaa, kun pohditaan tapahtumien vaikutuksia, vaikkapa vain tämän vuoden loppuun saakka. Tästäkin huolimatta tilinpäätökseen on kuitenkin annettava oikeat ja riittävät tiedot ja tämän pohdinta vaatii nyt korostetun huolellista harkintaa. Tuon tehdyn pohdinnan löytyminen dokumentoidusti ja annetut riittävät ja oikeat tiedot tilinpäätöksessä ovat omiaan tukemaan toimijoiden valintoja myös mahdollisissa jälkikäteistarkasteluissa.  

Kannustaisinkin tilinpäätösten laatijoita keskustelemaan asiasta valitsemanne tilintarkastajan kanssa. Uskon, että hänestä löydät oivan ammattiavun tämänkin tyyppisiin keskusteluihin. Ymmärtäen tilinpäätöksen laatijan vastuun, kaikki saatavilla oleva apu asioiden huolellisen pohdintaan on varmaan tarpeellista olla nyt käytössä.

KHT
Ilkka Kujala Ota yhteyttä