Ajankohtaista

Miten onnistua vuoden 2020 veroilmoituksessa?

Vuokko Väisänen
Kirjoittaja:
insight featured image
Sisältö

Veroilmoituksen laatiminen – asiantuntijan avulla vähennät verotukseen liittyviä riskejä

Veroilmoituksen laatimisen yhteydessä on vielä mahdollisuus tehdä verosuunnittelua päättyneeltä tilikaudelta sekä vähentää mahdollisia verotukseen liittyviä riskejä. Veroilmoituspalvelumme sisältävät veroilmoituksen laatimisen, toimittamisen verotoimistoon sekä tarvittaessa veroilmoituksen täydentämisen esim. veroviranomaisten pyynnöstä ja muun yhteydenpidon veroviranomaisiin. Huolehdimme, että veroilmoituksenne jätetään ajoissa.

Veroilmoituksen tarkastaminen – varmistus veroilmoituksen oikeellisuudesta

On tärkeää kiinnittää huomiota veroilmoituksella ilmoitettavien tietojen ja lukujen oikeellisuuteen, sillä puutteellisesta tai virheellisestä veroilmoituksesta voi olla seurauksena veronkorotus. Saadaksenne varmuuden veroilmoituksen oikeellisuudesta ja minimoidaksenne veroilmoitukseen liittyviä veroriskejä, suosittelemme asiantuntijan käyttämistä veroilmoituksen laadinnassa.

Halutessanne voimme myös kommentoida ja tarkastaa laatimanne veroilmoituksen.

Veroilmoitus annettava sähköisesti

Osakeyhtiön veroilmoitus ja sen liitteet on annettava sähköisesti. Veroilmoitus voidaan antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jonka seurauksena sähköinen ilmoittaminen on mahdotonta. Paperilomakkeella ilmoittamiseen ei tarvitse hakea erikseen lupaa, mutta Verohallinto saattaa kysyä syytä myöhemmin.

Mitä muutoksia sovelletaan nyt verotuksessa ensimmäistä kertaa?

Tulolähdejaon poistuminen

Henkilökohtainen tulolähde (TVL) poistui 1.1.2020 eräiltä yhteisöiltä, kuten osakeyhtiöiltä ja osuuskunnilta. Osa yhteisöistä kuten yleishyödylliset yhteisöt, julkisyhteisöt sekä tuloverolaissa mainitut osittain verovapaat yhteisöt, ulkomaiset kuolinpesät sekä asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt jäivät kuitenkin tulolähdejaon poistamisen ulkopuolelle.

Tulolähdejaon poistamisen seurauksena yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain perusteella toiminnan luonteesta riippumatta. Täten TVL-tulolähteeseen kuulunut omaisuus luetaan osana elinkeinotoiminnan tulolähteen omaisuuslajia, muu omaisuus. Muutoksen seurauksena verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa huomioidaan muun omaisuuden perusteella syntyvät menot ja menetykset sekä tulot osana elinkeinotoiminnan tuloa.

Muuhun omaisuuteen kuuluvien luottotappioiden vähentämistä on kuitenkin rajoitettu tietyin osin, kuten asunto- ja kiinteistöosakkeiden luovutustappioiden vähentämisen osalta.

TVL-tappiot ja luovutustappiot, jotka ovat jääneet vähentämättä voidaan vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteessä niiden jäljellä olevana vähentämisaikana. Tappioiden vähentämisaika on 10 vuotta ja luovutustappioiden 5 vuotta.

Korotetut poistot

Elinkeinonharjoittaja voi tehdä vuosina 2020-2023 irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvasta koneen tai laitteen hankintamenosta 25 prosentin sijaan enintään 50 prosentin poiston.

Korotetun poiston voi tehdä edellyttäen, että kone tai laite:

  • on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä
  • kuuluu elinkeinotoiminnan irtaimeen käyttöomaisuuteen tai maatalouden käyttöomaisuuteen
  • on uusi (käytettynä ostettua ei hyväksytä)
  • on otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2020

Korotettu poisto tulee lisäksi olla kirjanpidossa vähennetty kuluna, jotta se voidaan vähentää elinkeinotoiminnassa. Poiston voivat tehdä ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt ja yhteisöt.

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne ja annamme tarjouksen veroilmoituksen laatimisesta. Voit myös tilata uutiskirjeemme, jolloin saat ajankohtaista tietoa yrityksesi verotukseen vaikuttavista muutoksista.