Webinaarisarja: Tukea ja vinkkejä yrityksen toimintaan haastavina aikoina | Osa 2

Koronaepidemia on asettanut monet yritykset taloudellisesti todella haastavaan tilanteeseen, ja nyt onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota käyttöpääoman ja kassavirran hallintaan sekä kannattavuuden seurantaan. Mitkä ovat nykytilanteessa käyttöpääoman ja kassavirran hallinnan kannalta keskeisimpiä tekijöitä? Mitä erityistä talousraportoinnilta edellytetään nykyisessä tilanteessa?

Grant Thornton järjesti 3.4. webinaarin koskien pääomien hallintaa ja kannattavuuden seurantaa koronan aiheuttamassa haastavassa markkinatilanteessa. Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti kriittisimpiä pääoman hallinnan ja kannattavuuden seurannan tekijöitä. Pääset kuuntelemaan tallenteen webinaarin oikeasta laidasta. 

Webinaarissa äänessä asiantuntijamme Jussi Savio. Tervetuloa mukaan!

 

Kouluttaja
Jussi Savio | KHT, Partner Jussi on työskennellyt Grant Thorntonilla kolmetoista vuotta ja toimii eri toimialoilla toimivissa keskisuurissa kotimaisissa yrityksissä päävastuullisena tilintarkastajana. Lisäksi Jussilla on kokemusta ulkomaisten tytäryhtiöiden tilintarkastuksista mm. Venäjällä sekä allianssiprojekteihin kohdistuvista, riippumattoman ulkopuolisen talousasiantuntijan tehtävistä käsittäen talous- ja laskentajärjestelmien ja niihin liittyvien, sisäiseen valvontaan liittyvien prosessien ja kontrollien arvioinneista ja testauksista.
Grant Thornton Finland
Tel: +358 20 794 0480 Contact: