article banner
Ajankohtaista

Miten johtajat edistävät eettistä yrityskulttuuria?

Niina Ratsula puhumassa Grant Thorntonin Syysseminaarissa

Kulttuuri ohjaa organisaation toimintaa, ja toiminnallaan ihmiset organisaatioissa luovat kulttuuria. Johtajat ovat ensisijaisessa asemassa viemässä tätä eteenpäin omalla toiminnallaan.

 Käytössämme on runsaasti keinoja eettisen kulttuurin edistämiseen ja ylläpitämiseen. Compliance-toiminnoilla, sisäisellä ja ulkoisella tarkastuksella, tarkastusvaliokunnilla, henkilöstöhallinnolla ja monilla muilla organisaation sisäisillä ”sanansaattajilla” on tärkeä rooli ja merkitys eettisen kulttuurin korostamisessa. Tärkein rooli on kuitenkin johdolla ja esimiehillä.

En ole toistaiseksi urani aikana vielä tavannut toimitusjohtajaa – tai muutakaan johtajaa – joka ei tunnustaisi eettisten ja vastuullisten toimintatapojen tärkeyttä. Ei ole vaikeaa saada johtoa muodollisesti tukemaan eettisiä ja compliance-ohjelmia ja niihin kuuluvia toimenpiteitä – jopa budjettia on yleensä suhteellisen helppo saada eettisten asioiden edistämiselle.

 

Tee eettisyydestä näkyvää ja konkreettista toimillasi

Johtaja voi allekirjoittaa eettiset liiketapaperiaatteet, myöntää budjettia niiden kouluttamiselle ja viestimiselle ja monella muulla tapaa tukea muodollisesti eettisiä asioita organisaatiossa. Johto voi mainita puheissaan ja viesteissään kuinka tärkeää on noudattaa yhdessä laadittuja eettisiä toimintapoja. Tämä on tärkeää ja se luo hyvät edellytykset compliance-ohjelmien onnistumiselle.

 

   ”Se millä on kuitenkin on kaikista tärkein

    merkitys ei ole se mitä sanomme,

    vaan se mitä teemme.”

 

Jokaisen johtajan tulisi uskaltaa kysyä säännöllisesti itseltään: minkälaisen esimerkin minä annan organisaatiolleni päivittäisellä toiminnallani? Mitkä ovat minun kirjoittamiani sääntöjä kun johdan organisaatiotani? Minkälaisen viestin annan organisaatiolle tekemieni päätösten kautta? Palkitsenko muhkealla bonuksella myyntimiehen, joka tekee tiimin parasta myyntitulosta, vaikkakaan ei muuten toimisi yrityksen arvojen mukaisesti? Muiden näkemä viesti on tällöin, että säännöillä ei ole merkitystä, vaan ainoastaan tulos ratkaisee.

 

Pidä eettisyydestä kiinni – muutoinkin kuin paperilla

Jokaisella skandaaliin päättyneellä yrityksellä – Wells Fargo, Wolkswagen, Enron jne – on ollut hienosti määritellyt arvot ja eettiset säännöstöt. Näistä tarinoista olemme oppineet sen, että kun esimiehen ja johdon antama viesti näyttää eri suuntaan kun paperille kirjatut arvot ja säännöt, menettävät jälkimmäiset merkityksensä.

 

Blogikirjoitus julkaistu lokakuussa 2017. 

Blogin kirjoittaja Niina Ratsula omaa 12 vuoden monipuolinen kansainvälinen kokemus compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija ja luennoitsija - hänen blogia voit seurata osoitteessa www.codeofconduct.fi

Katso webinaarin tallenne

25.10.2018

Järjestämme torstaina 25. lokakuuta 2018 webinaarin aiheesta  "Johdon vastuu väärinkäytösten ehkäisyssä ja havaitsemisessa" , jossa Niina Ratsula oli yksi puhujista. Lue lisää ja katsele webinaarin tallenne täältä!