Vaihto-omaisuus on monen yrityksen keskeinen omaisuuserä, minkä vuoksi vaihto-omaisuuden hallintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota yrityksen liiketoiminnassa. Mitkä ovat vaihto-omaisuuden hallinnan sudenkuopat? Mitä erityisesti tulee huomioida tilinpäätöksen laadinnassa? Kuinka järjestät yrityksesi vaihto-omaisuuteen liittyvät prosessit siten, että ne parhaiten tukevat ajantasaista ja luotettavaa raportointia sekä liiketoiminnan kehittämistä?

Grant Thornton järjestää maksuttoman, käytännönläheisenä webinaarina toteutettavan koulutustilaisuuden koskien vaihto-omaisuutta sekä päivittäisen liiketoiminnan että kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan näkökulmasta.

Webinaari järjestettiin 14.2.2020. Pääset katsomaan tallenteen oikeasta reunasta.

Kouluttaja
Jussi Savio | KHT, Partner Jussi on työskennellyt Grant Thorntonilla kolmetoista vuotta ja toimii eri toimialoilla toimivissa keskisuurissa kotimaisissa yrityksissä päävastuullisena tilintarkastajana. Lisäksi Jussilla on kokemusta ulkomaisten tytäryhtiöiden tilintarkastuksista mm. Venäjällä sekä allianssiprojekteihin kohdistuvista, riippumattoman ulkopuolisen talousasiantuntijan tehtävistä käsittäen talous- ja laskentajärjestelmien ja niihin liittyvien, sisäiseen valvontaan liittyvien prosessien ja kontrollien arvioinneista ja testauksista.

Tel: +358 44 752 4699 Contact: