Miten data-analyysia voidaan hyödyntää tilintarkastuksessa? 

Data-analyysilla tarkoitetaan suurten datamassojen analysointia. Tällaisia datamassoja voivat olla esimerkiksi pääkirja, varastoaineisto, osto- tai myyntiaineisto tai myyntisaamiset. Data-analyysia voidaan nykyään hyödyntää jo monilta osin lakisääteisessä tilintarkastuksessa ja muissa toimeksiannoissa, kun yhtiöiden tietojärjestelmät alkavat yhä suuremmassa määrin olemaan sellaisia, että niistä saadaan tietoja data-analyysien suorittamista varten. Grant Thorntonilla data-analyysia käytetään lakisääteisessä tilintarkastuksessa sekä erikseen sovittavissa muissa toimeksiannoissa.

Webinaarissa keskitytään hyötyihin, joita data-analyysin käytöstä on todettu olleen asiakkaille. Hyödyt tuodaan esiin kuvaten keskeisiä data-analyyseissa käytettyjä aineistoja sekä kuinka data-analyysit on suoritettu, menemättä kuitenkaan syvällisesti teknisiin yksityiskohtiin.

 

Webinaari järjestettiin 2.2.2018. Webinaaritallenteen pääset katsomaan tästä!

Webinaari on maksuton.

Kouluttajana toimii
Joonas Pekkinen | KHT Joonas on työskennellyt Grant Thorntonilla seitsemän vuotta ja on mukana monien eri toimialojen yhtiöiden sekä yhdistysten ja säätiöiden tilintarkastuksissa. Joonas on ollut mukana myös useissa muissa varmennustoimeksiannoissa ja hän on Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastustoimikunnan jäsen.

Tel: +358 44 777 00 16 Contact: