article banner
Ajankohtaista

Syvempää ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta – parempaa asiantuntijapalvelua

Ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta on keskeisessä roolissa, kun mietitään tilintarkastajan ominaisuuksia lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle.

Muun muassa kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi olemme Grant Thorntonilla kehittäneet keskustelumallin. Mallin avulla, keskustelun kautta saadaan parempaa käsitystä asiakkaan nykytilasta, tulevaisuuden suunnitelmista ja keskeisistä haasteista jotka asiakas näkee matkalla yhtiön tavoitteisiin.

Keskustelut käydään Grant Thorntonin asiantuntijan ja asiakasyrityksen edustajan välillä. Kyseinen henkilö voi olla yrityksen omistaja, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai talousjohtaja. Keskustelun pääosassa on asiakasyrityksen edustaja, ja Grant Thorntonin edustajan roolina on viedä keskustelua eteenpäin sekä sopivasti sparrata asiakasta.

Keskustelun runko muodostuu päätasolla seuraavista:

  • yrityksen nykytilan määrittely,
  • tavoitetila esimerkiksi seuraavien 1-5 vuoden perspektiivillä,
  • keskeiset esteet / haasteet tavoitetilaan pääsemiseksi.

Tämän pohjalta pystytään muodostamaan yhteinen käsitys asiakasyritykselle tärkeimmistä asioista – niistä asioista jotka ovat keskeisiä liiketoiminnan kasvun ja kehityksen kannalta.

Perinteisessä tilintarkastuksen tehtävässä, asiakasyrityksen taloudellisen tiedon varmentamisessa, keskitytään pääasiassa menneeseen aikaan. Itse olen huomannut näissä keskusteluissa, että on mielenkiintoista tulla hieman ulos perinteisestä tilintarkastajan roolista ja peruutuspeilin sijaan keskittyä tulevaisuuteen. Keskustelut ovat antaneet itselleni hyödyllistä, UUTTA tietoa asiakkaalle tärkeistä asioista, ja keskustelujen perusteella olemmekin yhdessä esimerkiksi määritelleet asiakkaan

  • ”kehitysalueet top 3”,
  • tulevaisuuden toimenpiteet
  • vastuuhenkilöt
  • aikataulut

Meille on tärkeää olla ajan tasalla asiakkaan liiketoiminnasta ja sitä kautta tuottaa lisäarvoa heille. Kokemustemme mukaan mallimme on erittäin hyvä keino tähän. Mikäli sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä minuun tai yhteyshenkilöösi Grant Thorntonilla.