article banner
Ajankohtaista

IFRS 16 tuo isoja muutoksia tilinpäätöksiin

Satu Peltonen Satu Peltonen

Vuonna 2019 voimaan tuleva IFRS 16 -standardi velvoittaa yhtiöt kirjaamaan jatkossa kaikki vuokrasopimukset omaisuus- ja velkaeriksi. Muutos koskee kaikkia yhtiöitä, jotka laativat tilinpäätöksen IFRS -standardien mukaisesti, sekä yhtiöitä, jotka raportoivat IFRS -lukuja konsernille.

Tuleva muutos vaikuttaa merkittävästi yhtiöiden taserakenteisiin ja sitä kautta tulee vaikuttamaan muun muassa yhtiöiden tunnuslukuihin, kuten oman pääoman ja velkojen suhteeseen. Toisaalta standardimuutos asettaa kaikki yhtiöt samalle viivalle tunnuslukujen suhteen. Enää ei ole merkitystä sillä, ostetaanko omaisuuserä vai vuokrataanko se. Tämä parantaa yhtiöiden välistä vertailukelpoisuutta.

Tähän asti taseessa on esitetty omaisuuserinä ainoastaan rahoitusleasingsopimukset. Jatkossa kaikki vuokrasopimukset esitetään taseessa, poikkeuksena ainoastaan pienet ja lyhytaikaiset sopimukset.

Varaudu muutoksiin ajoissa

Parin vuoden päästä voimaan tuleva standardimuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että vertailuvuotena esitettävä 2018 tulee myös esittää uuden standardin mukaisesti. Muutosten vaikutusten arviointi onkin syytä aloittaa jo nyt.

Useat asiakkaamme ovat aloittaneet vuokrasopimusten läpikäynnin ja olemme avustaneet heitä prosessissa. Eniten päänvaivaa ovat aiheuttaneet sekä toistaiseksi voimassa olevat sopimukset, että sopimukset, jotka ovat määräaikaisia mutta joihin liittyy optio jatkokaudelle. Näiden osalta arvioinnissa täytyy kiinnittää huomiota, millä todennäköisyydellä yhtiö aikoo jatkaa vuokrasopimusta.

”Eniten päänvaivaa aiheuttavat toistaiseksi voimassa olevat sopimukset.”

Jos esimerkiksi yhtiöllä on kolmen vuoden määräaikainen toimitilavuokrasopimus, johon liittyy jatko-optio ja yhtiö on tehnyt tilaan merkittävät investoinnit, voidaan kohtuullisella varmuudella sanoa, että yhtiön aikomus on jatkaa vuokrasopimusta määräajan jälkeenkin.  Vuokrasopimukset tulee siis käydä läpi tapauskohtaisesti ja peilata yhtiön suunnitelmiin.

Vaikutuksia muihin sopimuksiin

Muutoksella on vaikutusta myös yhtiöiden muihin sopimuksiin. Esimerkiksi monissa rahoitussopimuksissa on määritelty kovenanttiehtoja. Yhtiöissä on hyvä käydä läpi rahoitussopimukset läpi ennen muutoksen voimaan tuloa ja varmistaa rahoittajien kanssa uudet laskentaperiaatteet.

Vaikutusta saattaa olla myös henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin. Aikaisemmin liiketoiminnan muissa kuluissa esitetty vuokrakulu jaetaan jatkossa lainan lyhennykseksi ja rahoituskuluksi, joten muutoksella on vaikutusta yhtiön liiketulokseen.

Huomioi nämä asiat:

  • Aloita vaikutusten arviointi jo 2018 alussa
  • Huomio vaikutukset tunnuslukuihin (oman pääoman suhde velkoihin)
  • Käy läpi muut sopimukset, joihin tunnusluvut vaikuttavat

Tarvitsetko apua sopimusten läpikäynnissä?

Autamme yritystäsi IFRS 16 -standardin vaatimien muutosten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ota yhteyttä IFRS -tiimiimme.

Blogin kirjoittaja Satu Peltonen on laillistettu tilintarkastaja, joka auttaa yritystäsi muutostilanteessa.