Matkamme vastuullisesta toimijasta kestävästi operoivaksi yhteisöksi

Matkamme vastuullisesta toimijasta kestävästi operoivaksi yhteisöksi

insight featured image
Tilikausi 2022–2023 on meille ensimmäinen, jolloin julkaisemme vapaaehtoisesti raportin matkastamme kestäväksi toimijaksi ja asetamme tavoitteita tulevaisuuden kestävyystyölle. Nyt on ollut tullut aika määritellä Grant Thorntonin kestävyyden suunta Suomessa.
Contents

Vastuullisuus- ja kestävyysteemamme on jaettu kolmeen osa-alueeseen: asiakkaisiin, henkilöstöön ja yhteiskuntaan. Autamme dynaamisia organisaatiota kasvamaan kestävästi. Luomme kestävää työelämää huomioimalla henkilöstömme tarpeet ja elämäntilanteet. Muutamme yhteiskuntaa paremmaksi omilla toimillamme. Haluamme olla alan luotettavin toimija.   

Teemat ja tavoitteet on määritelty senioritason henkilöstöstä koostuvissa työryhmissä, joihon osallistui laaja otanta eri osastojemme johtoa ja työntekijöitä. Tavoitteiden priorisointi on tehty sen perusteella, miten yrityksenä voimme vaikuttaa asiaan. 

Olemme kypsytelleet tällaisen projektin aloittamista jo hyvän aikaa, siis useita vuosia. Tietoisuus siitä, että matkamme varrella olemme tehneet jo pitkään kestäviä ja vastuullisia valintoja, helpotti lopulta päätöstä siitä, että tallennamme tekemisemme sanoiksi, tällaisen vapaaehtoisesti laaditun raportin muodossa. ”

Ilkka Kujala, Partner, Audit & Sustainability

Olemme tunnistaneet ja valinneet kuusi SDG:tä (Sustainable Development Goals) eli YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joita kohti suuntaamme työtämme:

  • Vähennämme eriarvoisuuta ja vahvistamme sukupuolten välistä tasa-arvoa (SDG 5 ja 10)
  • Edistämme terveellistä elämää ja hyvinvointia (SDG3)
  • Luomme ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (SDG 8)
  • Teemme ilmastotekoja (SDG 13)
  • Vaalimme rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja hyvän hallinnon toteutumista (SDG 16)

Päättyneen tilikauden aikana, ja tälläkin hetkellä, maailma ympärillämme on erilaisten haasteiden värittämä; kiristynyt geopoliittinen tilanne, inflaation ja korkoympäristön sävyttämä makrotalous, energiakriisi, ilmastonmuutokset ja Covid-pandemian jälkivaikutukset. Ajat ovat erilaisia ja suhdanteet vaihtelevat. Meidän tavoitteemme on kuitenkin tarjota laadukkaita palveluja, olla hyvä työnantaja ja vastuullinen toimija yhteiskunnassa, niin hyvinä kuin vaikeimpinakin aikoina. "

Jonni Leporanta, toimitusjohtaja

Tämän lisäksi Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta on hyväksynyt Grant Thorntonin rekisteröimisen kestävyystarkastusyhteisöksi. Tämän myötä yhteisömme saa suorittaa lainmukaisia kestävyysraportointitarkastuksia.  

Lue lisää matkastamme vastuullisesta toimijasta kestävästi operoivaksi yhteisöksi täältä.

Jos kaipaat osaavaa neuvonantajaa vastuullisuusasioissa tai auktorisoitua varmentajaa kestävyysraportillesi, olemme luotettava kumppani. Lue lisää vastuullisuus - ja kestävyyspalveluistamme täältä.