article banner
Ajankohtaista

Arvonlisäverotukseen luvassa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa

Hanna Huhtala

Arvonlisäverotukseen luvassa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa – Mitä, miksi ja milloin?

Nykyinen EU:n arvonlisäverojärjestelmä on alun perin tarkoitettu väliaikaiseksi järjestelmäksi ja Euroopan komission toimintasuunnitelman mukaisesti on tarkoitus edetä kohti lopullista arvonlisäverojärjestelmää. Vuoden 2020 alussa tuli voimaan jo ensimmäisiä EU-tavarakauppaa koskevia muutoksia, joista merkittävin lienee ns. toimitusvarastoihin liittyvien säännösten yhdenmukaistaminen EU:ssa. Lisää muutoksia on tulevina vuosina luvassa. Näiden EU-tasolla tapahtuvien muutosten lisäksi Suomen Verohallinto suunnittelee ja valmistelee merkittäviä muutoksia ja uudistuksia arvonlisäveron ilmoittamiseen ja raportointiin

Lopullisen arvonlisäverojärjestelmän pääpiirteet ja haasteita

Tahtotilana ja tarkoituksena on, että jatkossa kaikkiin EU:n sisämarkkina-alueella tapahtuviin myynteihin sovellettaisiin määränpäämaaperiaatetta ja määränpäämaan verokantoja. Käyttöön otettaisiin myös EU:n laajuinen keskitetty rekisteröintijärjestelmä, jossa kaikkien verojen raportointi ja maksaminen tapahtuisi myyjän tunnistautumisvaltion kautta. Lähtökohtaisesti laskut tulisi laatia sijoittautumisvaltion sääntöjen mukaisesti ja käännetty verovelvollisuus soveltuisi vain, jos ostaja olisi luotettavaksi tunnistettu verovelvollinen.

Ensi vaiheessa muutoksen on tarkoitus koskea tavarakauppaa ja muutokset tulisivat sovellettavaksi vuoteen 2022 mennessä. Toisessa vaiheessa määränpäämaaperiaate tulisi soveltumaan kaikkeen sisämarkkina-alueella harjoitettavaan kauppaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että tavara- ja palvelukauppaan sovellettaisiin välivaiheessa erilaisia järjestelmiä, mikä voi käytännössä olla yrityksille haasteellista. Lisäksi haasteena tulee olemaan esimerkiksi, miten määritellään määränpäävaltion arvonlisäverokanta ja miten toiseen valtioon suoritettava arvonlisävero rahoitetaan, jos jatkossa myynti toiseen EU-jäsenvaltioon onkin arvonlisäverollinen. Muutoksen vaikutukset sopimuksiin ja erilaisiin sopimusehtoihin tulisi myös ottaa riittävän ajoissa huomioon. Hyvä kysymys on myös, että miten mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan. Sanomattakin lienee selvää, että muutos aiheuttaa hallinnollisia ja järjestelmämuutoksiin liittyviä kustannuksia arvonlisäverollisille henkilöstön kouluttamista unohtamatta.

Arvonlisäveroraportointi uudistuu

Arvonlisäveroilmoitusten sisältö uudistuu merkittävällä tavalla. Jatkossa Verohallinto keräisi entistä yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa siitä, että mistä suoritettava ja vähennettävä arvonlisävero koostuu. Verohallinnon ilmoituksen mukaan uuden arvonlisäveroilmoituksen tietosisältö olisi kuvattuna kesän 2020 aikana ja uusi arvonlisäveroilmoitus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

Samassa yhteydessä Verohallinto valmistelee myös siirtymistä lasku- ja kuittipohjaiseen raportointiin, jossa Verohallinto tuottaisi yrityksille esitäytetyn alv-ilmoituksen tämän tiedon pohjalta. Tämänkin muutoksen laajuus on Verohallinnon ilmoituksen mukaan kuvattuna kesän 2020 aikana.

Uudella alv-ilmoitusmenettelyllä on vaikutusta siihen, miten ja missä muodossa tietoja tulee jatkossa esittää Verohallinnolle. Tämä vaatii muutoksia yritysten nykyisiin raportointijärjestelmiin, mikä ainakin siirtymävaiheessa aiheuttaa yrityksille kustannuksia. Lisäksi muutos vaatii myös henkilökunnan kouluttamista ja tietotaidon lisäämistä sen suhteen, että mitä, miten ja millä tavoin tietoja jatkossa kerätään, kirjataan järjestelmiin ja annetaan Verohallinnolle.

Muutosten vaikutuksia käytännössä

Arvonlisäveron raportoinnin muutos koskee jokaista verovelvollista tahoa ja harva välttynee myöskään EU-tason muutosten vaikutuksilta. Lienee sanomattakin selvää, että muutokset aiheuttavat kustannuksia verovelvollisille. Muutokset sopimuksiin, järjestelmiin ja toimintatapoihin sekä henkilöstön ovat kaikki asioita, jotka muutosten yhteydessä tulee ottaa huomioon. Muutokseen valmistautuminen on syytä aloittaa hyvissä ajoissa, sillä vaikka vuosi 2022 tuntuu tässä hetkessä kaukaiselta, se on tarkemmin ajateltuna jo hyvinkin lähellä. Toivottavaa on, että myös Verohallinto on ajoissa liikkeellä ja takaa omalla toiminnallaan sen, että verovelvollisille jää riittävästi aikaa muutosten vastaanottamiseen.

Blogitekstin on kirjoittanut ALV-asiantuntija Hanna Huhtala. Hannalla on viidentoista vuoden työkokemus erilaisten yritysten ja yhteisöjen verotukseen ja juridiikkaan liittyvistä asioista. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat arvonlisäverotukseen liittyvät kysymykset.

Tutustu arvonlisäverotus-palveluihimme -->