Vero

Vinkit yrityksen veroilmoituksen laatimiseen

insight featured image
Osakeyhtiön veroilmoitus laaditaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja veroilmoituksen tekeminen on siis enimmäkseen jo tapahtuneiden asioiden raportointia. Veroilmoituksen laatimisvaiheessa on enää hyvin rajallinen mahdollisuus vaikuttaa verotukseen lopputulokseen. Tämä johtuu verotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta. On kuitenkin muutama asia, jotka kannattaa ottaa tässä vaiheessa huomioon.
Contents

Ota huomioon nämä seikat, kun laadit yrityksen veroilmoitusta

  • Poistojen hyödyntäminen optimaalisesti: Poistojen hyllyttäminen pitkään jatkuvissa tappiollisissa tilanteissa ja hyllypoistojen käyttäminen;
  • Konsernirakenteissa konserniavustusten optimoiminen, jotta konsernitasolla tappiot voidaan hyödyntää voitollisten yhtiöiden tuloksia vastaan;     
  • Nettovarallisuuden optimointi mm. kiinteistöjen ja osakkeiden tasearvo korkeampien vertailuarvojen hyödyntäminen;
  • Yhtiön nettokorkomenojen ylittäessä 500.000 euroa ei yhtiö voi enää vähentää korkomenojaan verotuksessa rajoituksetta. Mahdollisuus korkomenojen vähentämiseen tasevertailun perusteella pitää tuolloin selvittää.
  • Verotuksen ja kirjanpidon jaksotuserojen huomioon ottaminen. Joissain tapauksissa kirjanpidossa kulukirjattu erä, esimerkiksi saaminen, ei ole vielä samana vuonna vähennyskelpoinen meno verotuksessa. Tällaisista kirjanpidon ulkopuolisista vielä verotuksessa vähentämättömistä eristä kannattaa pitää erillistä muistilistaa, että ne tulevat otetuksi ajallaan huomioon verotuksessa.

Veroilmoituksen laatimiseen liittyy useita sudenkuoppia, joista voi aiheutua merkittäviäkin liitännäisseuraamuksia, jos veroilmoitukseen ja verotettavana tuloon tulee oikaisuja veroilmoitusta käsiteltäessä.

 

Vältä verotuksen laatimisessa ainakin nämä sudenkuopat

  • Omistajanvaihdoksesta aiheutuva vahvistettujen tappioiden menetys. Osakeyhtiö menettää oikeuden vähentää verotuksessa vahvistettuja tappioita, jos yli puolet sen osakkeista on vaihtanut omistajaa. Usein tappioiden vähentämiseksi on kuitenkin saatavilla erillisestä hakemuksesta poikkeuslupa. Omistajanmuutos pitää kuitenkin aina ilmoittaa erikseen veroilmoituksella;
  • Omaisuuden myynnistä muodostuneet luovutustappiot, esimerkiksi käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappio tai muun omaisuuden luovutustappio, eivät ole vähennyskelpoisia tavanomaisesta elinkeinotulosta. Nämä luovutustappiot pitää käsitellä erikseen muusta elinkeinotulosta erillisinä erinä tai seurauksena voi olla verotettavan tulon ilmoittaminen liian pienenä.

 

Järjestelyt ja vinkit erityistilanteisiin

Veroilmoituksen valmistelun yhteydessä voi ja kannattaa suunnitella seuraavan tilikauden aikana tehtäviä järjestelyitä.

Esimerkiksi omistajavetoisissa yhtiöissä holdingyhtiörakenteen muodostaminen osakevaihdolla voi auttaa hallitsemaan liiketoimintaan liittyviä riskejä ja auttaa optimoimaan pääomatulo-osingon perusteena olevaa nettovarallisuuta.

Liiketoimintayhtiössä olevat toimitilakiinteistöt voivat tarjota mahdollisuuden liiketoimintaan liittyvien riskien hajauttamiseen esimerkiksi yhtiön jakautumisen kautta siten, että jakautumisessa toimitilakiinteistöt eriytettäisiin omaan kiinteistöyhtiöön ja liiketoimintaa jatkettaisiin toisessa yhtiössä. Jakautuminen voi riskienhallinnan lisäksi myös optimoida omistajan verotilannetta ja toimia esitoimena yrityskaupalle tai sukupolvenvaihdokselle.