Mylabin ja Grant Thorntonin tiivis yhteistyö on liiketoiminnan kasvaessa syventynyt: kahta yritystä yhdistää luottamuksellinen ja asiakassuuntautunut tapa toimia. Yhteistyön ollessa pitkäjänteistä, tieto ja ymmärrys siirtyvät asiakkaan tueksi – ja tukevat kasvua.

Liiketoiminnan vahva ja tasainen kasvu on ollut Mylabille luontaista, mutta aina keskiössä ovat olleet asiakkaat ja heidän tarpeensa – samaa he odottavat pitkäaikaisilta kumppaneiltaan.

“Mylab Oy:lla on koko lailla samanlai­nen suhde asiakkaisiinsa kuin tilintarkas­tajalla. Toimimme molemmat toimialalla, jossa eettiset säännöt, riippumattomuus ja tietojen elinikäinen salassapito on ykkösasia. Grant Thornton on asiakkaan riippumaton ja luotettava keskustelukumppani”, summaa yrityksen päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Mirja Juusela Grant Thorntonin Tampereen toimistolta.

Tilintarkastajan neuvot auttavat ennakoimaan

”Olemme yritys, joka haluaa ennakoida ja tehdä asiat kerralla oikein. Heidän kanssaan voin luottaa siihen, että voin kysyä asioita jo tilikauden aikana. Yhteistyön myötä olemme saaneet esimerkiksi yritystoiminnan muutoksissa todella kullanarvoisia neuvoja”, kertoo Mylabin hallintojohtaja Maarit Rantala.

”Erityisesti arvostan Grant Thorntonissa heidän ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä palveluasennettaan. Meillä on tunne varmasta osaamisesta ja voimme aina luottaa heidän asiantuntijoihinsa. On tärkeää, että tilintarkastajat reagoivat nopeasti kysymyksiimme. He osaavat myös ottaa liiketoimintamme ja ympäristömme huomioon vastauksissaan pitkään jatkuneen yhteistyön ansiosta”, taustoittaa Rantala.

Konsultoiva asiantuntijajoukko tukee laaja-alaisesti kasvussa ja päätöksenteossa

”Näen, että kasvaessamme osaavasta kumppanista on arvoa. Kumppanin avulla tiedämme miten asiat lain mukaan pitää tehdä. Saamme heti ammatillisia neuvoja erilaisiin muutostilanteisiin. On tärkeää, että kumppani kysyy, neuvoo ja ohjaa: Olemme hyödyntäneet Grant Thorntonin asiantuntijoita myös esimerkiksi hallitustyöskentelyssä. Heidän nopea konsultoiva reagointinsa on mahdollistanut myös sujuvan päätöksenteon”, kertoo Rantala.

Rantalan mukaan Grant Thorntonin laaja-alaisesta osaamisesta on ollut hyötyä vuosien varrella.

”Olemme myös hankkineet täsmäkoulutuksia Grant Thorntonilta omille asiantuntijoillemme ja saaneet näin taloudellista hyötyä, kun olemme voineet siirtää tietoa kerralla koko tiimillemme”, kertoo Rantala.

Pitkäaikainen kumppanuus on sujuvaa ja luottamuksellista

”Yhteistyön onnistumisen salaisuus on syvä luottamus ja hyvä keskusteluyhteys. Esimerkiksi yhteyshenkilöiden pysyvyys mahdollistaa sen, että meitä palvelevat henkilöt tuntevat liiketoimintamme ja osaavat antaa arvokkaita neuvoja”, sanoo Rantala.

Grant Thorntonin tavoite on aina pitkäjänteinen työskentely asiakkaan hyväksi. 

”Olen toiminut Mylabin päävastuul­lisena tilintarkastajana vuodesta 2013. Sitä ennen olin tarkastustiimissä muka­na yli kymmenen vuotta. Mahdollisuuksien mukaan kasvatamme tiimin sisältä uusia päävastuullisia, jotta tieto ja ymmärrys kertyvät asiakkaan hyväksi. Tarkastustiimi koostuukin yleensä useammasta asiantuntijasta, ja tarpeen mukaan käytämme myös veroasiantuntijoita selvittämään esimerkiksi vero-ja arvonlisäverotuskysymyksiä”, Mirja Juusela kertoo Grant Thorntonilta.

Yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä koko organisaatiossa.

“Olemme olleet hyvin tyytyväisiä. Pitkä ja luottamukseen perustuva yhteistyö Grant Thorntonin kanssa peilaa hyvin omaa menettelyta­paamme: toimimme itse asiakkaidemme kanssa hyvin pitkäjänteisesti ja vahvaan molemminpuoliseen luottamukseen nojaten, ja tätä odotamme myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme”, Mylabin toimitusjohtaja Samuli Niiranen kiteyttää.

Tänä päivänä Mylab Oy on alan markkinajohtaja, jonka henkilöstömäärä on kasvanut tasaisesti. Yhteistyö tilintarkastajan kanssa on sujuvaa, sillä ymmärrys asiakkaan liiketoimintaan on kertynyt vuosien varrella - menestyksen mahdollistaminen on Grant Thorntonin kunnia-asia.

Auttaisimme mielellämme Sinunkin yhtiötäsi kasvusi taipaleella, luottamuksella ja pitkäjänteisesti! Ota yhteyttä!

 

Mylab Oy - Kliinisten laboratorioiden tietopalvelujen tuottaja

Mylab tarjoaa kliinisille laboratorioille kokonaisvaltaisia tieto-, käyttö-, integraatio- ja asiantuntijapalveluja.

• Perustamisvuosi: 1987

• Liikevaihto: yli 12 MEUR (2016)

• Työntekijöiden määrä: lähes 90

• Omistajat: yksityisomisteinen yritys

www.mylab.fi

MyInvest Oy

Lue lisää

Tampereen Raitiotieallianssi

Lue lisää

Nitro Games Oyj

Lue lisää