article banner
Ajankohtaista

Laadukas taloudellinen raportointi lisää hyvinvointia

Ilkka Kujala Ilkka Kujala

Mielestäni kaikenkokoisten yritysten tilintarkastuksella on Suomessa erityisen tärkeä funktio. On harhaanjohtavaa puhua vain hallinnollisesta taakasta, kuten olen joissain yhteyksissä kuullut mainitun.

Tilintarkastus tuo mukanaan monia hyötyjä 

Laadukkaalla ja luotettavalla taloudellisella raportoinnilla on monta ulottuvuutta. Se mahdollistaa tehokkaiden rahoitusmarkkinoiden toimimisen, lisää investoijien mahdollisuuksia toimia ja kuten Suomessa ollaan totuttu näkemään, mahdollistaa hyvinvoinnin jakamista myös muille kuin parhaiten menestyneille yrityksille ja heidän osakkeenomistajilleen. 

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on totuttu laajaan veropohjaan ja sen avulla hyvinvoinnin jakamiseen kaikille yhteiskunnan jäsenille, myös heikompiosaisille. Tuon edellytyksenä on, että yksilöiden ja yhteiskunnan taloudellisen raportoinnin tuotos on oltava riittävän kattavaa, laadukasta ja luotettavaa.

Minun ja monen muunkin mielestä on selvää, että kansainvälisesti toimivat suuryritykset, niin Suomessa kuin muuallakin, tarvitsevat vertailtavan raportointiviitekehyksen ja varmennuksen sille, että taloudellisten ja monien muiden asioiden raportointi toteutuu annetun säännöstön puitteissa, vertailukelpoisesti. Tämä antaa esimerkiksi sijoittajille luotettavaa tietoa ja mahdollistaa sekä ensi- että toissijaisten rahoitusmarkkinoiden toimivuuden vähänkään pidemmällä aikavälillä.

Luotettavuutta liiketoimintaan 

Suomen yrityskenttä koostuu - kuten muissakin Pohjoismaissa - pääasiassa pienistä, alle kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä. Meille Suomalaisille ja yleisen moraalikäsityksen mukaan monille muillekin on tärkeää, että ”peli on reilua”. Sama toimii myös kattaen yritysten taloudellisen raportoinnin. Reilu peli ja taloudellisen raportoinnin luotettavuus mahdollistaa meillä kestävästi laajan veropohjan hyödyntämisen hyvinvoinnin jakamisessa yhteiskunnan jäsenten kesken. Taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja hyvä maine, niin suurilla kuin pienilläkin toimijoilla, mahdollistaa myös investoijien kiinnostuksen markkinoita ja pienempiäkin yrityksiä kohtaan.

Myös ulkomaiset investoinnit pidetään yleisesti tärkeänä osana kansantaloutta ja sen kehittymistä. Meidän kokoiselle taloudelle tällaisten ”positiivisten ruiskeiden” houkutteleminen on omiaan lisäämään hyvinvointia yhteiskunnassamme. Suomen maine poliittisesti vakaana yhteiskuntana ja luotettava taloudellinen raportointi osaltaan vaikuttavat myös ulkomaisten investoijien investointihalukkuuteen Suomeen. Myös pienemmille yrityksille tulee mielestäni mahdollistaa ulkomaisten investointien mahdollisuus yhtä lailla kuin suurille. Taloudellisen raportoinnin laatua ei saa päästää rapautumaan, tuon laadun ylläpitämiseksi on tehtävä jatkuvasti töitä.

Eri yhteiskunnissa pienempien yhtiöiden taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmennus on järjestetty eri tavoin. Pohjoismaissa ja monissa muissa maissa on totuttu perinteisesti siihen, että tilintarkastus on se toiminto, joka tuon varmennuspalvelun yhteiskunnan hyväksi suorittaa. Suomessa tuo toiminto on kehittynyt Pohjoismaisia käytäntöjä mukaillen viimeiset sata vuotta. Tuo perinne on tärkeä, eikä ole mitään syytä lähteä sitä revoluution nimissä romuttamaan. Evoluution nimissä sitä luonnollisesti tulee kehittää. Maailma kehittyy hurjaa vauhtia, erilaiset raportointijärjestelmät ja tiedonkäsittelytavat muuttuvat. Tilintarkastuksella on kova haaste pysyä kehityksessä mukana ja olla joiltain osin myös näyttämässä suuntaa kehitykselle. Tulevaisuuteen vaikuttaa menneisyys, tämä hetki ja itse tulevaisuus. Siinä tilintarkastuksella on oma funktionsa - suorittaa tarvittava varmennuspalvelu - jotta yhteiskunnallamme on jatkossakin edellytykset toimia hyvinvointiyhteiskuntana, pitäen huolta myös heikoimmista.  

 

Tutustu asiakastarinoihimme: 

Solwers Oyj

Lue lisää

MyInvest Oy

Lue lisää

Mylab Oy

Lue lisää