Tarvitsetko tietoa eri valtioiden välillisestä verotuksesta? Lue neljä ajankohtaista tärppiä aiheesta, jotka koostimme Grant Thorntonin uudesta International indirect tax guide 2018:sta.  

Välillinen verotus kasvattaa merkitystään maailmanlaajuisesti. Samalla välillinen verotus kehittyy yhä monimutkaisemmaksi sekä laajentaa soveltamisalaansa ja kansainvälistä ulottuvuuttaan etenkin digitaalisten palvelujen ja verkkokaupan osalta. Miten yritysten tulisi vastata välillisen verotuksen kehitykseen sekä kansainvälisiin välillisiin veroihin liittyviin epävarmuustekijöihin?

Grant Thornton on laatinut ajantasaisen välillisiä verojärjestelmiä koskevan oppaan, joka kuvaa kansainvälisessä välillisessä verotuksessa havaittuja trendejä ja kattaa yhteensä 117 välillisen verotuksen järjestelmää eri maissa.

Olemme havainneet maailmanlaajuisesti monia muutoksia muun muassa välillisen verotuksen rekisteröitymisvaatimuksissa, sähköisessä raportoinnissa, veroviranomaisten lähestymistavassa verovalvontaan sekä digitaalisten palvelujen verotuksessa.

 

Kansainvälisiä välillisen verotuksen ajankohtaisia trendejä ovat muun muassa:

1. Verotuksen painopisteen siirtyminen välittömästä verotuksesta kohti välillistä verotusta.

- Kansainvälinen trendi näyttäisi olevan yritysten tuloverokantojen alentaminen ja samalla välillisten verojen verokantojen nostaminen.

2. Uusien välillisten verojen järjestelmien synty maailmalla

- Useat nousevista markkinoista ovat ottaneet käyttöön uusia välillisen verotuksen järjestelmiä. Merkittäviä uudistuksia on tehty muun muassa Intiassa, Saudi Arabiassa sekä Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Myös Kiina on jatkanut verojärjestelmänsä uudistamista.

3. Digitaalisten palvelujen verottaminen

- Viisitoista vuotta sitten EU esitteli sääntelyn, joka velvoittaa EU:n ulkopuoliset yritykset jotka tarjoavat digitaalisia palveluita kuluttajille EU:n jäsenvaltioissa rekisteröitymään arvonlisäverovelvollisiksi ja kantamaan arvonlisäveroa ostajan sijaintivaltion perusteella. Alkuun kiistanalaisesta säännöksestä on nyt muodostumassa trendi ja samanlaisia lakeja on säädetty ympäri maailman. Muun muassa Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa verotetaan ulkomaalaisia digitaalisten palvelujen tarjoajia.

4. Veroraportoinnin digitalisoituminen

- Itse välillinen verotus digitalisoituu ja reaaliaikaistuu. Pakollisesta sähköisestä laskutuksesta, jossa myynnin raportointi veroviranomaisille tapahtuu suoraan ja reaaliaikaisesti, on nousemassa maailmanlaajuinen trendi. Esimerkiksi Italia siirtyy pakolliseen yritysten väliseen sähköiseen laskutukseen tammikuusta 2019 alkaen.

 

Lue lisää kansainvälisen välillisen verotuksen trendeistä ja välillisten verojen järjestelmistä eri valtioissa International indirect tax guide 2018 -oppaasta. Oppaasta voit tutustua myös Grant Thorntonin yhteyshenkilöihin välilliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Opas ladattavissa sivun oikeasta laidasta.