hero banner

Kallella on pitkä kokemus tilintarkastustehtävistä niin PK-sektorin yrityksien- kuin yhdistysten ja säätiöiden parissa. Toimialoista laaja-alaisimmin hän on työskennellyt valmistustoiminnan- ja energia-alan yritysten parissa. Yritysjärjestelyiden ja veroasioiden suunnitteleminen yhdessä veroasiantuntijoiden kanssa on kiinteä osa Kallen erityisosaamisalaa.

”Työssäni pidän eniten asiakkaiden kanssa työskentelystä ja siitä kun pystyn auttamaan asiakasta jonkin haastavan asian ratkaisemisessa. Myös ammattitaitoisten kollegoiden kanssa työskentely on palkitsevaa, koska haastavista ja mielenkiintoisista kysymyksistä pystyy aina sparraamaan jonkun kanssa.”

Rakennusalalla toimivan perheyhtiön omistajana ja hallituksen jäsenenä Kallella on ymmärrystä liiketoiminnan harjoittamisesta myös pöydän toiselta puolelta. Tämä lisää asiakasymmärrystä ja -kokemusta liiketoiminnan eri osa-alueista entisestään. ”Hallitustyöskentely perheyhtiössä, jossa on myös ulkopuolisia hallituksen jäseniä, on antanut minulle paljon lisää työkaluja myös tilintarkastajan ammatissa.”

Ole Kalleen yhteydessä mikäli kaipaat aktiivista ja asiakaslähtöistä tilintarkastajaa, joka toimii samalla myös yrityksen johdon sparraajana.

Ota yhteyttä --> 

Lue lisää
Meet our People