hero banner

Juha-Matilla on pitkäaikainen asiantuntemus veroasioiden sekä yritysjärjestelyiden hoitamisesta. Juha-Matti tekee verosuunnittelua, yritys- ja henkilöverotukseen liittyviä ennakkoratkaisuhakemuksia sekä verovalituksia, laatii veroasioihin liittyviä vastineita sekä hoitaa sukupolvenvaihdoksia. Myös yritysjärjestelyiden toteuttaminen kuuluu Juha-Matin työnkuvaan, mm. sulautumiset, jakautumiset, liiketoimintasiirrot ja osakevaihdot hoituvat vakaalla ammattitaidolla.

Juha-Matilla on pitkäaikainen kokemus myös yritysten kirjanpitoon ja taloudelliseen raportointiin liittyvistä kysymyksistä sekä yhtiöoikeudesta.

”Palkitsevinta työssäni on se, kun saan yhteistyössä asiakkaan kanssa ratkaistua heidän liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeän asiakokonaisuuden siten, että saamme varmistettua kaikki verotukselliset näkökulmat, valitsemme tarkoituksenmukaisimmat yritysjärjestelytoimenpiteet ja lopuksi toteutamme ne.”

Juha-Matti on toiminut myös luottamustoimessa Verohallinnon oikaisulautakunnan varsinaisena jäsenenä vuodesta 2004 lähtien.

Ota yhteyttä Juha-Mattiin, jos tarvitset asiantuntevaa apua ja neuvoja veroasioihin tai yritysjärjestelyihin liittyen.

Ota yhteyttä --> 

Lue lisää
Meet our People