hero banner

Joonaksella on kokemusta useiden eri toimialojen yritysten tilintarkastuksista ja muista toimeksiannoista.  Hänen asiakaskuntansa koostuu pääosin pk-yrityksistä ja häneltä löytyy vahvaa osaamista sekä IFRS:n että FAS:n mukaan raportoivista yhtiöistä.

Joonaksella on syvällinen tietämys data-analyyttisista toimenpiteistä, jotka nykypäivänä ovat kriittisiä tehokkaan ja oikeisiin asioihin keskittyvän tilintarkastuksen suorittamisen kannalta.

”Tämä on työtä, jossa pitää keskittyä asiakkaan kannalta olennaisiin asioihin. Yksityiskohdatkin ovat joissain kohtaa tarpeellisia, mutta liiallinen yksityiskohtiin tuijottaminen voi johtaa metsän kadottamiseen puilta.”

Joonas on ollut mukana useissa luottamustehtävissä kehittämässä tilintarkastus- ja kirjanpitokäytäntöä Suomessa. Joonas on Suomen Tilintarkastajat ry:n Tilintarkastustoimikunnan jäsen ja on yksi Tilintarkastajan raportointi -kirjan tekijöistä.  Lisäksi hän on kirjoittanut Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli -kirjan.

Mikäli kaipaat tilintarkastajaa, joka pyrkii tunnistamaan yhtiösi todelliset tarpeet ja vastaamaan niihin, ota yhteyttä Joonakseen.

Ota yhteyttä --> 

Lue lisää
Meet our People