Women in business 2021

Naisten osuus ylimmissä johtotehtävissä kasvoi globaalista pandemiasta huolimatta

Naisten osuus johtotehtävissä kasvoi 30%
Grant Thorntonin vuosittaisesta Women in Business -tutkimuksesta käy ilmi, että naisten määrä johtotehtävissä on noussut 31 prosenttiin, koronapandemian maailmanlaajuisista vaikutuksista huolimatta.

”30 prosentin saavuttaminen on tärkeä virstanpylväs, mutta se on kaukana tavoitteesta. Yrityksissä, joissa halutaan hyötyä paremmasta sukupuolten tasapainosta, on edelleen jatkettava toimia, jotta naiset voivat toteuttaa tavoitteensa”, sanoo Francesca Lagerberg, Grant Thornton Internationalilta. 

Grant Thornton on tutkinut sukupuolten välistä tasa-arvoa kansainvälisesti keskisuurten yritysten (50-500 työntekijää) ylimmässä johdossa jo 15 vuoden ajan. Viimeisenä kahtena vuotena naisten osuus johtotehtävissä on pysynyt 29 prosentissa, mutta tänä vuonna tuloksista ilmenee luvun nousseen 31 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tärkeä 30 prosentin kynnys, joka tutkimusten¹ mukaan on tarvittava vähimmäisedustus päätöksentekoprosessiin vaikuttamiseen, on nyt ylitetty. Kaikki tutkimuksessa mukana olevat alueet APAC: ia (28%) lukuun ottamatta ovat ylittäneet tämän tärkeän 30 prosentin virstanpylvään.

Naispuolisten toimitusjohtajien määrä kasvoi

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että ylempään johtoon (c-suite) kuuluu nyt enemmän naisia ​​kuin viime vuonna. Naispuolisten toimitusjohtajien (CEO) määrä kasvoi vuodessa 20 prosentista 26 prosenttiin ja naispuolisten talousjohtajien (CEO) määrä 30 prosentista 36 prosenttiin. Myös naispuolisten operatiivisten johtajien (COO) määrä kasvoi neljällä prosentilla 22 prosenttiin. Sen sijaan naisten määrä perinteisemmissä senior HR -rooleissa jatkoi laskuaan kahdella prosenttiyksiköllä 38 prosenttiin.

Yli kaksi kolmasosaa (69%) kyselyyn vastanneista uskoo koronapandemian hyödyttävän naisten urakehitystä pitkällä aikavälillä. Tämä johtuu organisaatioiden uusista työskentelytavoista, jotka mahdollistavat joustavuuden kodin ja työn välillä – huolimatta siitä, että koronapandemian myötä lisääntyneet kotityöt ovat tuoneet omat haasteensa. YK: n tilastot² osoittavat, että ennen pandemiaa naiset tekivät kolme kertaa niin paljon palkatonta kotityötä kuin miehet, ja useiden tutkimusten mukaan koronapandemia on kasvattanut tätä eroa entisestään. Monissa maissa ylimääräinen vastuu lastenhoidosta ja kotiopetuksesta on myös lisääntynyt, kun koulut ovat suljettuina. Vaikka johtotehtävissä olevien naisten määrä on kasvanut, vielä ei tiedetä miten koronapandemia tulee vaikuttamaan naisiin ja etenkin työssäkäyviin äiteihin.

”Nyt jos koskaan yritysten on keskityttävä luomaan mahdollisuuksia, jotta pandemian myönteiset vaikutukset tulee hyödynnettyä ja naisten asema ennemmin vahvistuisi kuin heikkenisi maailmanlaajusen pandemien seurauksena. 30 prosentin rajan ylittäminen osoittaa, että edistystä on tapahtunut, mutta nämä saavutukset ovat helposti menetettävissä. Johtotehtävissä olevien naisten määrä on kuitenkin kasvanut vain noin kymmenellä prosenttiyksiköllä viimeisen 15 vuoden aikana”, sanoo Lagerberg.

1 Dahlerup, D. (2006). The Story of the Theory of Critical Mass. Politics & Gender, 2(4), 511-522. doi:10.1017/S1743923X0624114X

2 UN Women, Nov 2020

 

Grant Thornton Business Pulse

Grant Thornton Business Pulse on kansainvälinen tutkimus, jossa selvitetään vuosittain yli 10.000 yrityksen näkemyksiä ja odotuksia 29 maasta. Kyselylomakkeet käännetään paikallisille kielille ja kyselyt toteutetaan sekä puhelinhaastatteluina että verkkokyselyinä. Tutkimusta varten haastateltiin toimitusjohtajia, hallitusten puheenjohtajia ja muita johtotason henkilöitä kaikilta teollisuudenaloilta. Kysely toteutettiin loka-joulukuussa 2020.

Lisätietoja tutkimuksesta: https://www.grantthornton.global/en/insights/