Women in Business 20 vuotta

Women in Business 20 vuotta

insight featured image
Tänä vuonna juhlistamme Grant Thorntonin Women in Business -tutkimuksen 20-vuotista taivalta. Jo 20 vuoden ajan Grant Thornton on valaissut ylimmän johdon sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asioita maailman keskisuurissa yrityksissä, paljasten esteitä ja tunnistaen muutoksen mahdollisuuksia.
Contents

 

Women in Business -tutkimus on tutkinut, mikä tukee ja mikä estää naisten edistymistä työpaikoilla, erityisesti sellaisina ajanjaksoina, jotka ovat tarjonneet lukuisia haasteita. Maailmanlaajuiset keskisuuret yritykset ovat joutuneet selviytymään finanssikriisistä, käsittelemään pandemian vaikutuksia ja kohtaamaan tällä hetkellä geopoliittisen jännityksen ja konfliktien haasteet. Maailmantalouden jatkuva muutos asettaa keskikokoisille organisaatioille entistä suurempaa painetta sopeutua. Tässä muuttuvassa ympäristössä on tärkeää säilyttää keskittyminen: haasteet naisten saamisessa ylimpiin johtotehtäviin ovat yhtä ajankohtaisia kuin aiemminkin. Monet keskisuuret yritykset ovat vastanneetkin tähän haasteeseen, ja edistystä on tapahtunut. On kuitenkin välttämätöntä varmistaa, että tämä liike jatkuu ja kiihtyy.

 

Kehitys on edelleen liian hidasta


Kun Grant Thornton ensimmäisen kerran aloitti Women in Business -tutkimuksensa, vain 19,4 % keskisuurten yritysten ylimmistä johtotehtävistä oli naisten hallussa. Tänään tämä luku on 33,5 %. Vaikka tämä onkin edistystä, ja pandemian jälkeen on nähty kiihtymistä, on se silti valitettavan hidasta - tämä ei selvästikään riitä.

Tutkimuksessa on havaittu dramaattinen lasku naispuolisten toimitusjohtajien osuudessa, mikä viittaa siihen, että naiset vetäytyvät pois todellisen vallan asemista organisaatiossa. Tämä on meille kaikille hälytyskello, joka kertoo, ettei pelkkä naisten saaminen ylimpiin johtotehtäviin riitä - tarvitaan myös määrätietoista toimintaa pitääksemme heidät siellä.

Grant Thorntonin tutkimus osoittaa, että tänä vuonna naistoimitusjohtajien prosenttiosuus laski merkittävästi 19 prosenttiin viime vuoden 28 prosentista. Suurissa yrityksissä tapahtui merkittäviä eroja vuosina 2022 ja 2023 ja keskisuurten yritysten johtajat näyttävät seuranneen perässä. Kun suurempien yritysten naispuolisia toimitusjohtajia pyydettiin selittämään syitä tehtävistä luopumiseen, he mainitsivat julkisen paineen, vastuut ja joskus sen, että he kokivat tarvetta käyttäytyä enemmän miesten kaltaisesti näissä rooleissa.

 

Karitha Ericsonin mukaan naispuoliset toimitusjohtajat ovat ensinnäkin usein kohdanneet merkittäviä haasteita päästäkseen näihin tehtäviin.

 

Mielestäni naisille ja miehille asetetaan erilaisia odotuksia toimitusjohtajina, ja yleisesti ottaen naisten on vaikeampi saada positiivista vastaanottoa, kun he ilmaisevat mielipiteensä tai ovat asioista eri mieltä. Tämä voi johtaa uskomukseen siitä, että naistoimitusjohtajat eivät olisi yhtä selkeitä ja päättäväisiä - ominaisuuksia, jotka yleensä liitetään miespuolisiin toimitusjohtajiin." 

 

Karitha Ericson, Global Leader – Network capability and culture, Grant Thornton International

Tie kohti tasa-arvoa


Vaikka Grant Thorntonin tutkimus auttaa meitä mittaamaan edistymistä, se myös antaa meille mahdollisuuden ymmärtää, mitä tarvitaan edistyksen nopeuttamiseksi. Se myös auttaa tunnistamaan liiketoimintarakenteita, jotka voivat edistää muutosta, ja tarjoaa käytännön toimenpiteitä, joita yritykset voivat toteuttaa. Tämän vuoden raportissa esitetään kolme selkeää tietä kohti tasa-arvoa:

  1. Monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota (DE&I) edistävien ponnistelujen johtajuus organisaatiossa on avainasemassa. C-suite-jäsenen on otettava vastuu, mutta hänen on työskenneltävä yhdessä naispuolisen ylimmän johdon jäsenen kanssa. Tällainen yhteistyö vaikuttaa myönteisesti naisten osuuteen ylimmän johdon tehtävissä.
  2. Selkeän strategian on oltava olemassa. Yritysten on asetettava tarkat DE&I-tavoitteet ja mitattava menestystä säännöllisesti.
  3. Työskentelytavoillamme on todellinen vaikutus. Tutkimuksemme paljastaa, että yritykset, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta, omaavat korkeamman osuuden naisten pitämisestä ylimmän johdon tehtävissä.

 

Keskisuuret yritykset ovat keskeisiä toimijoita maailmantaloudessa, ja niiden kyky tehdä nopeasti merkittäviä muutoksia erottaa ne muista. Mikäli ne ryhtyvät aktiivisesti käyttämään näitä tasa-arvon polkuja, uskon vahvasti, että keskisuuret yritykset voivat saavuttaa 50 prosentin naisosuuden ylimmissä johtotehtävissä seuraavan viiden vuoden aikana.

Polut ovat olemassa – nyt on yritysten vuoro kulkea niitä.

 Karitha Ericson, Global leader - Network capability and culture at Grant Thornton International

 

Globaali tilanne

Tänä vuonna naisten osuus ylimmän johdon tehtävistä on noussut 1,1 prosenttiyksikköä, kasvaen 32,4 prosentista 33,5 prosenttiin. Kun aloitimme prosenttiosuuden seurannan 20 vuotta sitten, vain 19,4 prosenttia ylimmän johdon tehtävistä oli naisten hallussa. Pandemian jälkeen edistyminen on kiihtynyt, mutta se on silti hidasta. Ilman suurempaa panostusta tähän kysymykseen, naisten tasa-arvoa ylimmässä johdossa ei saavuteta nykyisellä vauhdilla ennen vuotta 2053.

 

 

" Women in Businesss -tutkimuksemme on ollut merkittävä osallistuja globaalissa keskustelussa työpaikkojen tasa-arvosta jo 20 vuoden ajan. Se on tuonut esille sukupuolten epätasapainon ylimmissä tehtävissä ja auttanut tunnistamaan selkeät polut, joita yritykset voivat seurata tehdäkseen merkittävää edistystä. Vaikka olemme nähneetkin joitakin myönteisiä muutoksia tuona aikana, tiedämme myös, että kestävän muutoksen saavuttaminen vaatii tarkoituksellista panostusta ja selkeää vastuullisuutta johdolta jokaisessa organisaatiossa. Grant Thornton IBR -tutkimuksen ja tunnistamiemme polkujen avulla pyrimme antamaan keskikokoisille yrityksille tiekartan, jonka avulla ne voivat nopeuttaa edistystä ja rakentaa monimuotoisempia, joustavampia ja menestyvämpiä yrityksiä."

 

Peter Bodin, toimitusjohtaja, Grant Thornton International  

 

 

International Business Report

Grant Thornton International Business Report (IBR) on kansainvälinen tutkimus, jossa selvitetään vuosittain yli 10.000 keskisuuren yrityksen näkemyksiä ja odotuksia 28 maasta. Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1992 alkaen.

Tämän raportin löydöt perustuvat noin 5 000 haastatteluun, jotka on toteutettu vuoden 2023 loka- ja marraskuussa. Tutkimusta varten haastateltiin yritysten toimitusjohtajia, hallitusten puheenjohtajia ja muita ylimmän johdon päätöksentekijöitä kaikilta teollisuuden aloilta.  

Lisätietoja:

 https://www.grantthornton.global/en/insights/articles/About-IBR/ 

Grant Thornton’s Women in Business report

20 vuoden ajan, Grant Thornton on valaissut ylimmän johdon sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asioita maailman keskisuurissa yrityksissä, paljasten esteitä ja tunnistaen muutoksen mahdollisuuksia.