Ajankohtaista

Toimintaympäristön poikkeuksellinen epävarmuus pakottaa sopeutumaan

insight featured image
Sisältö

Vuosi 2021 oli monessakin mielessä poikkeuksellisen hankala monen yhtiön liiketoiminnan kannalta. Markkina- ja toimintaympäristöä leimasi erityisesti koronapandemian jatkuminen, inflaatio, merkittävät hinnannousut muun muassa raaka-aineiden ja energian osalta, sekä logistiikka- ja saatavuushaasteita seuranneet paineet toimitusketjussa. Inflaatio on nostettu keskeiseksi yritysten liiketoimintaan vaikuttavaksi tekijäksi myös Grant Thornton International Ltd:n julkaisussa Global business pulse.

Edellä mainituilla tekijöillä on ollut suuri vaikutus muun muassa yhtiöiden kannattavuuteen, käyttöpääoman hallintaan sekä toimitusvarmuuteen.

Minkä tyyppisiin asioihin yritysten sitten tulisi kiinnittää erityisesti huomiota pärjätäkseen nykyisessä haastavassa tilanteessa? Alla muutamia keskeisiä havaintoja päättyneeltä ja kuluvalta vuodelta:

Hinnoitteluvoima

Kohonneiden kustannusten siirtäminen myyntihintoihin on asia, jota tulee arvioida kriittisesti ja tehdä tarvittaessa rohkeitakin toimenpiteitä kannattavuuden turvaamiseksi. Tässä tarkastelussa voi olla paikallaan pysähtyä miettimään aiempaa tarkemmin palveluiden ja tuotteiden erottautumistekijöitä: mitkä ovat aidosti niitä tekijöitä, joilla mahdollisesti erottaudutaan kilpailijoista, annetaan arvoa asiakkaalle ja siten pysytään mukana yhä kovenevassa markkina- ja kilpailuympäristössä.

Markkinoiden seuranta ja ennakointi

On selvää, että aktiviinen ja ennakoiva, tulevaan suuntautunut liiketoimintanäkemys sekä seuranta on jatkossa entistä tärkeämpää. Raaka-aineiden hintakehitys, markkinoiden kehitys, hyvät suhteet keskeisiin toimittajiin sekä läpinäkyvä ennusteprosessi kassavirtaennusteista lähtien nousevat entistä keskeisempään rooliin liiketoiminnan menestyksen kannalta. Datan merkitys ja teknologian hyödyntäminen osana arviointia tulevat myös nostamaan päätään entisestään, sillä ilman riittävää ja asianmukaista informaatiota on arviointia ja päätöksentekoa vaikea tehdä tarpeeksi luotettavasti.

Toimitusketjun hallinta

Toimitusketjun hallinta on pitkälti riskienhallintaa ja tärkeä osa asiakaskokemusta. Tiivis yhteistyö ja kommunikointi avaintoimittajiin sekä vaihtoehtoisten toimittajien kartoittaminen korostuu edelleen. Toimitusketjun hallinnan kanssa painiskeleville yhtiöille voi olla tarpeen aika ajoin arvioida tarkemmin tuotteiden kannattavuutta ja asiakasportfoliota, sekä arvioida tarkasti mihin mahdollisesti keskittyä painokkaammin jatkossa ja tehdä tilanteen vaatimat muutostoimenpiteet.

Vaihto-omaisuuden hallinta

Raaka-aineiden hintojen noustessa, keskeiseksi arvioitavaksi tekijäksi nousee myös varaston pumppaaminen mahdollisten, edelleen nousevien kustannusten vaikutusten minimoimiseksi. Samoin mahdolliset ennusmerkit tuotteiden saatavuudessa voi antaa aihetta täydentää varastoja ennakkoon. Edellä mainitut tekijät ovat toki omiaan vaikuttamaan negatiivisesti myös vaihto-omaisuuden kustannuksiin: vaihto-omaisuuteen sitoutuneet kustannukset muodostuvat luonnollisesti muustakin kuin vain esimerkiksi raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden tuotantokustannuksista.

 

Yhteenvetoa

Koronapandemian jatkumisesta sekä tätä kirjoittaessa juuri alkaneesta sotilaallisesta konfliktista Ukrainan alueella johtuen näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on edelleen huono. Samoin vuotta 2021 leimanneet markkinaympäristön haasteet tulevat olemaan enemmän tai vähemmän läsnä jatkossakin. Haasteista huolimatta, usko omaan tekemiseen, ketterä toiminta ja markkinoiden aktiivinen seuraaminen ovat ominaisuuksia, jotka auttavat varmasti pärjäämään myös jatkossa.

Uusimmat julkaisut suoraan sähköpostiisi?

Uutiskirjeemme tilaajana saat käytännön vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseen, pääset lukemaan asiantuntijoidemme näkemyksiä ajankohtaisista asioista sekä vastaanotat kutsuja maksuttomiin webinaareihimme.