article banner
Ajankohtaista

Näin toteutat onnistuneesti perheyhtiön riskienhallintastrategian

Ilkka Kujala Ilkka Kujala

Grant Thornton on tutkinut perheyhtiöitä ja tutkimuksessa on löydetty joitain yhdistäviä tekijöitä vähintään kolmatta sukupolvea toimintaansa jatkaville perheyhtiöille. Tutkimuksen perusteella havaittiin seitsemän menestystekijää.

Selkeys toimintatavoissa, kommunikaatiossa, kulttuurissa ja halu suunnata tulevaisuuteen yhdistävät kaikkia menestyneitä perheyhtiöitä. Näiden keinojen avulla toteutat onnistuneen riskienhallintastrategia perheyhtiösi liiketoiminnan tukena.

 

Menestyksen avaintekijät tehokkaan perheyhtiön liiketoimintaan ja riskienhallintaan

1)    Luo selkeä rakenne ja toimintatavat

Menestyksekkäissä perheyhtiöissä toiminnot on strukturoitu ja kuvattu selkeästi. Menestymättömien perheyhtiöiden tapauksissa omistuksen ja johdon roolien eriyttäminen taas on ollut häilyvää. Roolien selkeyttäminen sekä arvojen ja vision viestiminen onkin tutkimuksen mukaan ollut elintärkeää. Ne ovat edellytys menestyksekkäälle sukupolvenvaihdokselle.

2)    Vahvista Corporate Governance -kulttuuria 

Tehokkaan hallitustyöskentelyn järjestäminen auttaa toimenkuvien selkiyttämisessä. Roolit eivät saa jäädä muodollisiksi, kuten joskus tapaa tapahtumaan. Ei ole esimerkiksi tehokasta nimetä uutta jäsentä hallituksen toiminnon täyttämiseksi, jos tosiasiallinen päätöksenteko jää kuitenkin hiljaisesti vanhalle toimijalle.

Hyvin tehty osakassopimus auttaa myös osakkeenomistajia määrittämään ja käyttämään oikeuksiaan.

 

”Selkeä ja tehokas hallitustyöskentely tai erillinen

neuvontatoimielin auttaa tuomaan tuoreita

näkemyksiä toimintaan yhä nopeamminmuuttuvassa maailmassa.”

 

3)    Kommunikoi tehokkaasti

Heikko kommunikoinnin taso voi tehdä usein pienistä erimielisyyksistä suurempia konflikteja. Tunteet voivat saada tuolloin liian suuren roolin päätöksenteossa. Viestinnän, ulkoisen ja sisäisen, tärkeyttä ei siis voi korostaa liikaa!

4)    Varmista johdonmukainen palkitseminen osana taloudellista suunnittelua

Taloudellinen suunnittelu on elintärkeää. Ja nyt ei puhuta vain kulubudjetin pitämisestä kurissa. Palkitsemisen ja palkkauksen tulee olla yhdenmukaisia läpi koko organisaation, riippumatta onko kyseessä perheenjäsen, tälle läheinen henkilö tai ulkopuolelta palkattu työntekijä. Jos yksittäinen työntekijä kokee kohtaavansa eriarvoisuutta, yleensä hänen panoksensa yhteisössä hiipuu.

5)    Katso tulevaisuuteen: konkretisoi strateginen visio

Heikommin menestyneillä perheyrityksillä on taipumus olla kiinnostuneita enemmän tämän päivän tilanteesta, kuin tulevaisuudesta. Joillain omistajilla on havaittu olevan myös selkeä visio omissa ajatuksissaan, mutta sen saattaminen paperille ja viestiminen omaan organisaatioon ei ole onnistunut. Vaihtoehtoisen skenaarioiden läpikäynnin on havaittu olevan avuksi strategioiden läpiviemisessä.

6)    Älä unohda osaamisen johtamista

Jos oman perheen sisältä löytyy kiinnostusta ja osaamista yhtiön jatkamiseen, on tehokasta valjastaa tuo osaaminen jo varhaisessa vaiheessa yhtiön toimintoihin. Vastaavasti, henkilön ohjaaminen yhtiön kriittiseen toimintoon ilman palavaa intohimoa ei usein kanna pitkälle. Vahva ja sananvaltaa omaava riippumaton hallintoelin, yhdessä hyvien neuvonantajien kanssa, auttaa tekemään oikeita valintoja oikeanlaisen lahjakkuuden valinnassa. Tämä edesauttaa menestystä yli ajan ja sukupolvien.

7)    Ulkopuolinen neuvonta parantaa menestymisen todennäköisyyttä

Perheyhtiöissä voidaan käydä yhtiölle kriittisistä asioista erittäin tunnelatauksellisia keskusteluja. Riippumaton ulkopuolinen neuvonantaja voi tällöin luonnollisesti tuoda apua tilanteeseen: fasilitoida avoimempaa ja asiasta relevantimpaa keskustelua.

 

Perheyhtiöt menestyvät parhaiten tulevaisuuteen suuntaavalla pitkän aikavälin strategialla

Tutkimuksemme mukaan 70-90 % maailman bruttokansantuotteesta tuotetaan perheyhtiöissä. Vain 10% näistä jatkavat toimintaansa kolmannessa sukupolvessa tai sen jälkeen. Olennaista voittajana selviämisessä on olla tietoinen liiketoiminnan riskeistä mahdollisimman objektiivisesti, saattaa avaintoimintojen prosessit kuntoon, sekä mahdollisimman selkeä, pitkän aikavälin strateginen näkemys.

Autamme jo nyt useita perheyhtiöitä menestymään. Ota yhteyttä, jos haluat tietää aiheesta lisää!

 

Blogin kirjoittaja Ilkka Kujala on kokenut ja näkemyksellinen taloushallinnon asiantuntija ja Grant Thortonin osakas.