Ajankohtaista

Säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen verotus

insight featured image
Säätiötä yhdistystä tai muuta yhteisöä voidaan pitää verotuksessa yleishyödyllisenä yhteisönä, jolloin yhteisö saa tuottamansa yhteiskunnallisen hyödyn perusteella oikeuden tiettyihin verovapauksiin.
Contents

Säätiötä yhdistystä tai muuta yhteisöä voidaan verotuksessa pitää yleishyödyllisenä yhteisönä, jolloin yhteisö saa tuottamansa yhteiskunnallisen hyödyn perusteella oikeuden tiettyihin verovapauksiin.

Yleishyödyllisen yhteisön kriteereistä säädetään tuloverolaissa. Tuloverolain 22 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos

  • se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä
  • sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin
  • se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä

Yhteisön tulee täyttää samanaikaisesti kaikki laissa säädetyt edellytykset saavuttaakseen yleishyödyllisen yhteisön statuksen ja sen mahdollistamat verovapaudet.

Yleishyödyllisen yhteisön saamien tulojen verokohtelusta säädetään erikseen tuloverolain 23 §:ssä ja käytännössä yleishyödyllinen yhteisö maksaa veroa elinkeinotulostaan ja saa verovapaasti mm. yleishyödyllisestä toiminnasta muodostuvat tulot sekä sijoitusten tuotot. Kiinteistötulosta veroa maksetaan alennetun yhteisöverokannan mukaan.

Käytännössä yleishyödyllisten yhteisöjen osalta muodostuu usein tulkintakysymyksiä rajanvedossa yhteisön yleishyödyllisen toiminnan ja elinkeinotoiminnan välillä. Rajanvedossa elinkeinotulon suuntaan ratkaistaan tuloerän veronalaisuus tai verovapaus, sillä yleishyödyllinen yhteisö maksaa veroa ainoastaan elinkeinotoiminnaksi katsotusta tulosta.

Yleishyödyllisen yhteisön itse harjoittama elinkeinotoimintana pidettävä toiminta voi kasvaa merkittäväksi yhteisön muuhun toimintaa nähden ja tämä voi vaarantaa koko yhteisön yleishyödyllisyysstatuksen. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi sosiaalialalla, mikäli yhteisö tarjoaa muuhun yleishyödylliseen toimintaansa nähden laajassa mittakaavassa esimerkiksi elinkeinotulona pidettäviä terveydenhoitopalveluita. Terveydenhoitotoiminnan kasvaessa merkittäväksi voi koko yhteisön yleishyödyllisyys vaarantua yleishyödyllisen toiminnan sen jäädessä pieneksi osaksi yhteisön kokonaistoimintaa. Tällöin voidaan harkita terveydenhoitotoiminnan yhtiöittämistä tai muita rakennejärjestelyitä yhteisön yleishyödyllisyyden säilyttämiseksi.

Yleensä merkittävääkään sijoitustoimintaa ei veroteta yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana.  Siitä huolimatta sijoitustoiminta voi vaarantaa yhteisön yleishyödyllisyysstatuksen, jos yhteisön varsinainen yleishyödyllinen toiminta jää toissijaiseksi tai on muutoin hyvin pientä. Sijoitustuottojen jatkuva rahastointi voi johtaa yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen. Tällainen tilanne voi esimerkiksi muodostua apurahasäätiön tilanteessa, jos säätiön tuottojen rahastointi ja apurahojen jakaminen eivät ole oikeassa suhteessa toisiinsa.

Muun muassa tästä ja muista yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden ajankohtaisista verokysymyksistä kerromme lisää torstaina 11.11. klo 9.00-10.00 pidettävässä ajankohtaiswebinaarissamme. Ilmoittaudu mukaan tästä.