article banner
Ajankohtaista

Mikä ihmeen lähipiirilistaus?

Tilintarkastajilla on tapana tiedustella johdolta transaktioista lähipiirin kanssa sekä pyytää ajantasaista lähipiirilistausta (tai lähipiirirekisteriä).

Tällöin tilintarkastajille esitetään välillä vastakysymys: Miksi meidän kannattaa ylläpitää tällaista listaa? Eikö se ole ylimääräistä byrokratiaa?

Lähipiirirekisteri on hyvä olla olemassa riskienhallintanäkökulmasta; sillä voidaan muun muassa osoittaa, että johto on toiminut huolellisesti. Lähipiirirekisteri mahdollistaa lähipiiritapahtumien ja niiden asianmukaisuuden seurannan. Johdon on pystyttävä kertomaan keitä lähipiiriin kuuluu ja minkälaisia liiketapahtumia yhtiön ja lähipiirin välillä on. Myös tilinpäätöstä laadittaessa on pidettävä mielessä, että liitetietona tulee esittää lähipiiriliiketoimet, jotka ovat olennaisia ja toteutettu epätavanomaisin ehdoin. Tavanomaisin ehdoinkin toteutetuistakin liiketoimista, tulisi ilmoittaa oikean ja riittävän kuvan kannalta olennaiset lähipiiritapahtumat. Esimerkiksi liitetieto voisi olla tarpeen tilanteessa, missä yhtiön koko liikevaihto koostuu myynnistä lähipiiriin kuuluvalle taholle, joka ei ole konserniyhtiö. Lisäksi lähipiirilainoista, -vastuista ja -vastuusitoumuksista on ilmoitettava määrättyjä tietoja.

Lähipiiriliiketoimiin on syytä suhtautua huolellisesti muun muassa niihin liittyvistä vahingonkorvausvelvollisuusriskeistä ja rikosoikeudellisista riskeistä johtuen. Huomionarvoista on sekin, että lähipiiritapahtumien dokumentoitu seuranta palvelee myös lähipiiriin kuuluvan henkilöä etua. Tällöin voidaan ristiriitatilanteen ilmentyessä osoittaa, että lähipiirisuhde on ollut yhtiön tiedossa.

Näiden perustelujen jälkeen yhtiön johto on mahdollisesti vakuuttunut lähipiirirekisterin pitämisen tarpeellisuudesta. Seuraava kysymys onkin, ketkä kaikki ovat yhtiön lähipiiriä?

Lähipiiri määritellään hieman eri lailla eri laissa ja säännöksissä (kuten osakeyhtiölaki ja kansainväliset tilintarkastusstandardit) mutta yleisesti lähipiiriin sisältyy yhtiötä lähellä olevia yhtiöitä ja henkilöitä.

Kirjanpitoasetuksessa lähipiirillä tarkoitetaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS 24- standardi) mukaista lähipiiriä. Osakeyhtiölain mukainen lähipiiri on tätä vähän suppeampi, mikäli kyseessä ei ole pörssiyhtiö.

IAS 24- standardin mukaan lähipiiriin kuuluu muun muassa:

Henkilöt, joilla on määräysvaltaa (yli 50% omistusosuus) tai huomattavaa vaikutusvaltaa (20-50% omistusosuus) sekä yhtiön ja sen emoyhtiön johtoon kuuluvat avainhenkilöt sekä näiden avainhenkilöien perheenjäsenet.

Yhteisöt, jotka kuuluvat samaan konserniin, osakkuusyritykset ja yhteisyritykset ja ylläolevien henkilöiden määräysvallassa tai huomattavan vaikutusvallan alla olevat yhteisöt. Lisäksi kyseeseen voi tulla osapuoli, jolla on työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskeva järjestely yhteisön tai sen lähipiirin kuuluvan yhteisön henkilöstöä varten (eli tyypillisesti eläkesäätiö tai eläkekassa.)

Haluatko kuulla aiheesta lisää? Katso tallenne marraskuussa 2019 järjestetystä webinaarista "Hyvä hallintotapa; pelkkää laillisuusvalvontaa?"

Katsele webinaaritallenne -->