article banner
Women in business 2020

Naisia senioritason johtotehtävissä 29% - saman verran kuin viime vuonna.

Naisten määrän kasvu senioritason johtotehtävissä pysähtynyt. Naisia on tällä hetkellä senioritason johtotehtävissä 29% - saman verran kuin viime vuonna.

Grant Thornton -raportin (IBR) viimeisimmän tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että 78% yrityksissä tehdään aktiivisesti töitä sukupuolten tasa-arvoesteiden poistamiseksi.

Raportista käy myös ilmi, että yritysten määrä, joissa panostetaan, tasapuolisten urakehitysmahdollisuuksien varmistamiseen 34%, osallistavan kulttuurin luomiseen (34%) ja joustavaan työskentelyyn (31%), on lisääntynyt, mutta siitä huolimatta naisten määrän kasvu senioritason johtotehtävissä on pysähtynyt. Tällä hetkellä naisia on senioritason johtotehtävissä 29% - saman verran kuin viime vuonna.

Francesca Lagerberg, Grant Thornton Internationalilta sanoo: ”On erittäin rohkaisevaa nähdä yritysten käynnistävän toimia, jotka edistävät naisten etenemistä johtotehtäviin. Vuonna 2018 naisten määrä senioritason johtotehtävissä kasvoi merkittävästi läntisen maailman sosiaalisen ilmapiirin muutosten jälkeen, mutta tänä vuonna luvut ovat jälleen tasaantuneet mikä vahvistaa, että muutos huipulla on erittäin hidasta.

Koska monet yritykset ovat tietoisesti alkaneet panostamaan tasa-arvon lisäämiseen, saatamme tulevina vuosina, kun panostukset hiljalleen alkavan tuottaa tulosta, nähdä entistä enemmän naisia ​​johtavissa asemissa.

”Mikäli haluamme nähdä enemmän naisia ​​johtotehtävissä, yritysten on toimittava tietoisesti. Toimenpiteet, kuten tasapuoliset urakehitysmahdollisuudet, puolueettomuus rekrytoinneissa ja osallistavan kulttuurin kehittäminen ovat välttämättömiä ja kun nämä toimenpiteet on pantu täytäntöön, niitä on seurattava säännöllisesti, jotta niiden tehokkuutta voidaan mitata. Todellinen muutos tapahtuukin vasta kun kaikki edellä mainittu yhdistetään johdon sitoutumiseen”, sanoo Lagerberg.

Vuoden 2020 tutkimuksen keskeisimmät havainnot:

  • 29% naisia senioritason johtotehtävistä maailmanlaajuisesti
  • 87% yrityksistä on vähintään yksi nainen ylimmässä johdossa
  • 78% yrityksistä työskentelee aktiivisesti sukupuolten välisen tasapainon saavuttamiseksi.

Yhteisiä aloitteita ovat mm:

Osallistavan kulttuurin luominen (34%)

Tasapuolisten urakehitysmahdollisuuksien varmistaminen (34%)

Joustavan työskentelyn mahdollistaminen (31%)

Rekrytointiprosessien kehittäminen (26%)

Mentorointi / valmennus (26%)

Ylimmän johdon tavoitteisiin sidotut palkkiot (23%)

Sukupuolikiintiöt (22%)

Alitajuisten ennakkoluulojen tiedostaminen (21%)

  • Tutkimustulosten mukaan toimitusjohtajana toimivien naisten osuus oli viimeisen vuoden aikana noussut 20 prosenttiin (15% 2019), kun taas talousjohtajana toimivien naisten määrä oli laskenut 34 prosentista 30 prosenttiin viimeisen 12 kuukauden aikana.

International Business Report

Grant Thornton -raportti (IBR) on kansainvälinen tutkimus, jossa selvitetään vuosittain yli 10.000 yrityksen näkemyksiä ja odotuksia 32 maasta. Kyselylomakkeet käännetään paikallisille kielille ja kyselyt toteutetaan sekä puhelinhaastatteluina että verkkokyselyinä. IBR-tutkimukseen osallistuvat sekä pörssiyhtiöt että yksityisomistuksessa olevat yhtiöt. Tutkimusta varten haastateltiin toimitusjohtajia, hallitusten puheenjohtajia ja muita johtotason henkilöitä kaikilta teollisuudenaloilta. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2019.

Lisätietoja: https://www.grantthornton.global/en/insights/women-in-business-2020/