article banner
Women in business 2019

Naisjohtajien määrä vahvassa kasvussa

Grant Thornton -raportin (IBR) tutkimustuloksista käy ilmi, että senioritason johtotehtävissä toimivien naisten osuus maailmassa on noussut 29 prosenttiin. Kokonaisuudessa kasvua on viimeisen 15 vuoden aikana ollut 10%, josta puolet (5%) viimeisen 12 kuukauden aikana.

Nämä luvut ovat erittäin rohkaisevia ja hieno osoitus siitä, että sukupuolten tasa-arvoon aletaan suhtautua vakavasti myös yrityksissä. Ulkoiset tekijät kuten organisaatioiden lisääntyvä läpinäkyvyys, sukupuolten palkka erojen raportointi ja julkinen keskustelu kuten #MeeToo ilmiö ovat selvästi herättäneet myös yritykset tarvittavaan muutokseen, sanoo Francesca Lagerberg, Grant Thornton Internationalilta.

Maailmanlaajuisesti kuitenkin vain 15% yrityksien toimitusjohtajia on naisia. Siitä huolimatta, että naisten määrä senioritason johtotehtävissä on lisääntynyt, ovat naiset toimitusjohtajina ja hallituksen puheenjohtajina edelleen melko harvassa. 

Lagerberg sanoo, että huolimatta siitä, että sukupuolten välinen monimuotoisuus on ollut paljon esillä, on muutos kuitenkin tähän asti ollut hidasta. ”On toivottavaa, että nyt nähty vahva kasvu naisten määrässä senioritason johtotehtävissä ei olisi pelkkä tilapäinen reaktio tämänhetkiseen sosiaaliseen ilmapiiriin, vain että samanlaista kehitystä nähtäisiin myös tulevina vuosina.”

”Mikäli haluamme nähdä naisten määrän senioritason johtotehtävissä kasvavan myös jatkossa, tarvitsemme enemmän tietoista toimintaa ja tässä johtajilla on merkittävä rooli. Ohjeistuksia, jotka painottavat tasapuolisia mahdollisuuksia urakehityksessä, puolueettomuutta rekrytoinneissa ja joustavuutta työssä ei voida luoda vain näön vuoksi. Saavuttaaksemme merkittävää edistystä, ohjeistuksia on noudatettava, ne on pantava täytäntöön ja niitä on seurattava säännöllisesti, jotta niiden tehokkuutta voidaan mitata ja tunnistaa milloin ne ovat yhdistettävissä johdon sitoutumiseen. Tällöin aletaan luomaan aidosti osallistavaa kulttuuria”, sanoo Lagerberg.

 

International Business Report

Grant Thornton -raportti (IBR) on kansainvälinen tutkimus, jossa selvitetään vuosittain yli 10.000 yrityksen näkemyksiä ja odotuksia 35 maasta. Kyselylomakkeet käännetään paikallisille kielille ja kyselyt toteutetaan sekä puhelinhaastatteluina että verkkokyselyinä. IBR-tutkimukseen osallistuvat sekä pörssiyhtiöt että yksityisomistuksessa olevat yhtiöt. Tutkimusta varten haastateltiin toimitusjohtajia, hallitusten puheenjohtajia ja muita johtotason henkilöitä kaikilta teollisuudenaloilta. Kysely toteutettiin marraskuussa 2018.

 

Lisätietoja: https://www.grantthornton.global/en/insights/Navigating-the-global-economy/