article banner
Women in Business 2017

Naiset oletettua tärkeämmässä roolissa riskienhallinnassa

Yksi lajimmista ja pisimpään järjestetyistä naisjohtajatutkimuksista, Grant Thorntonin Women in Business kertoo tänä vuonna erityisesti yritysten riskienhallinnasta ja naisten oletettua tärkeämmästä roolista siinä. Tutkimustulokset kumoavat yleisen käsityksen, että johtoasemissa olevat naiset näkisivät enemmän potentiaalisia riskejä kuin miehet. Samoin luulo, että naisjohtajat karttaisivat riskejä miehiä enemmän osoittautuu tutkimuksessa vääräksi.

Tutkimustulosten valossa tarve monipuolisille johtoryhmille yrityksissä korostuu: liian yksipuolisessa johtoryhmässä voidaan elää vertaiskuplassa, jossa riskejä ja mahdollisuuksia ei tunnisteta oikein. Kasvaneen epävarmuuden maailmassa tämä on aiempaa tärkeämpää, mutta silti naisjohtajien määrä globaalisti ei ole kasvussa. Suomalaisyritysten kannalta kehitys kuitenkin on varovaisen myönteistä parin heikomman vuoden jälkeen.

Grant Thorntonin vuosittain kansainvälisenä naistenpäivänä julkaistavan Women in Business -tutkimuksen mukaan naisten määrä johtotason tehtävissä on maailmanlaajuisesti pysynyt melkein muuttumattomana: 25 prosenttia korkeimmasta yritysjohdosta oli naisia, kun viime vuonna vastaava luku oli 24%. Puolestaan 34 prosentissa yrityksissä ei ollut lainkaan naisia johtotehtävissä (viime vuonna 33%). Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana muutosta näissä luvuissa ei ole globaalisti juuri tapahtunut, eli naisjohtajien määrä ei kasva.

Globaalissa vertailussa Suomi (naisten osuus johtotehtävissä 27%) on hieman Ruotsia (28%) jäljessä, mutta esimerkiksi merkittävästi Saksaa (18%) edellä, ja toisaalta taas merkittävästi Venäjää (47%) jäljessä.

–Suomessa on kuljettu oikeaan suuntaan:  naisjohtajien osuus kaikista johtajista on noussut kaksi prosenttiyksikköä 25 prosentista 27 prosenttiin. Lisäksi niiden yritysten osuus, joissa ei ole lainkaan naisia johtoryhmässä on pudonnut 33 prosentista 28 prosenttiin, kommentoi tulosta partneri Camilla Viherlaakso Suomen Grant Thorntonilta.

Epävarmuuden aikana naisten merkitys johdossa korostuu

Tutkimuksessa kaksi yleistä ennakkoluuloa osoittautuivat perättömiksi. Naisjohtajat eivät karta riskejä eivätkä näe miesjohtajia enemmän riskejä. Itse asiassa miesjohtajat näkevät enemmän riskejä. Riskeihin myös reagoidaan eri tavoin: miesjohtajalle tavallisempaa on reagoida riskiin tekemällä päätös toiminnasta, siinä missä naisjohtajat ovat analyyttisempiä tilanteeseen reagoinnissa.

–Nykyisenä kasvaneen taloudellisen epävarmuuden aikana liian yksipuolinen johtoryhmä voi johtaa esimerkiksi liian nopeaan reagointiin liian vähillä tiedoilla. Eletään eräänlaisessa samanmielisten kuplassa, eikä tunnisteta kaikkia tilanteen vaaroja eikä toisaalta mahdollisuuksiakaan. Kovan taloudellisen kilpailun maailmassa tätä voi pitää riskinä liiketoiminnan kannalta, Viherlaakso sanoo.

–Tutkimuksessa suosittelemmekin kehittämään johtoryhmää monipuolisemmaksi sekä tukemaan naisjohtajien urapolkua heille sopivalla ja motivoivalla tavalla. Lisäksi riskien hallinnassa ja mahdollisuuksien tunnistamisessa kannattaa tietoisesti pyrkiä hyödyntämään sekä mies- että naisjohtajien vahvuuksia. Nämä ovat yrityksen tulevaisuuden kannalta tärkeitä kehityskohteita, Viherlaakso jatkaa.

Lue lisää tutkimuksesta täältä [ 1401 kb ]

 

Lisätietoja:

Camilla Viherlaakso, Partner

P : 040 578 2926

S : camilla.viherlaakso@fi.gt.com

 

Huomautukset

Grant Thornton -raportti (IBR) on kansainvälinen tutkimus, jossa selvitetään vuosittain yli 10 000 yrityksen näkemyksiä ja odotuksia 36 maasta. Tutkimuksessa hyödynnetään useimpien eurooppalaisten osallistujien trenditietoja 22 vuoden ajalta ja Euroopan ulkopuolisissa talouksissa 11 vuoden ajalta.

IBR-tutkimukseen osallistuvat sekä pörssiyhtiöt että yksityisomistuksessa olevat yhtiöt. Tutkimusta varten haastateltiin 5506 toimitusjohtajaa, hallitusten puheenjohtajaa ja muuta johtotason henkilöä kaikilta teollisuudenaloilta. Kysely toteutettiin loka-joulukuussa 2016. Tutkimukseen osallistui Suomesta 100 vastaajaa yrityksistä, joiden henkilöstömäärä vaihteli 50-500 välillä.