Vastuullisuus ja vero

Avoin ja vastuullinen verojen hoitaminen ESG:n osana

Lotta Salmi
Kirjoittaja:
insight featured image
Verojen hoitaminen oikein ja kunnialla on aina ollut tärkeää liiketoiminnalle. ESG-aikakaudella myös avoimuus näistä aiheista korostuu entisestään. Vastuullisuudesta on tullut olennainen osa liiketoimintaa ja yritysten odotetaan ottavan aktiivinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. ESG-lyhenne tulee englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Avoin ja vastuullinen verojen hoitaminen on olennainen osa hyvää hallintotapaa, jota ESG-lyhenteen Governance-termi kuvaa.
Contents

Transparency and tax governance in the ESG era is a global phenomena. Grant Thornton's global tax experts discover how you can utilise tax to drive your ESG-related goals.

 

 

Verotus on keskeinen liiketoiminnan muutoksen ajuri, mistä ympäristöön liittyvien verokannustimien kasvu on selkeä esimerkki. Myös sijoittajien ja sidosryhmien aiheuttama paine yrityksiä kohtaan on lisääntynyt ja niiltä odotetaan eettistä ja kestävää toimintaa. Hallinnollisesta näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että ESG-sertifioitujen toimijoiden pitää olla vastuullisia myös verojen maksamisen osalta. 

Kansainvälinen ja kansallinen sääntely ohjaavat kehitystä 

Verojen hallinnointi ei ole kuitenkaan uusi asia, ja sen eri osa-alueetkin ovat olleet olemassa jo hyvän tovin. Kuukausittaiset ja vuosittain annettavat erilaiset veroilmoitukset ja raportit ovat osa verojen hallinnointia. Verotus on kuitenkin jatkuvasti kehittyvä alue, ja lainsäädännön muutokset korostavat yhä enemmän veroihin liittyvän datan, prosessien, kontrollien ja hyvän hallintatavan merkitystä.

OECD:n BEPS-ohjelma on erinomainen esimerkki siitä, kuinka kansainvälinen sääntely määrittää uusia vaatimuksia yhtiöiden raportointiin ja hallinnointiin. Ohjelma tuo uusia sääntöjä, jotka on suunniteltu torjumaan monikansallisten yritysten järjestelyitä verojen välttämiseksi. BEPS tarkastelee, missä näiden yritysten tulisi maksaa veroa ja kuinka paljon veroa niiden tulisi maksaa. BEPS-ohjelmaan on sitoutunut yli 130 valtiota, Suomi mukaan lukien, ja ohjelman sääntöjen noudattaminen pakottaa monikansalliset yritykset kiinnittämään uudelleen huomiota sisäisiin veroprosesseihinsa. 

Miten varmistaa, että yrityksen ESG-tavoitteet ja verokäytännöt kulkevat käsi kädessä?

Yhtiön on hyvä luoda johdonmukainen verokäytäntö, joka sisältää prosessien dokumentoinnin ja jäsennellyn lähestymisen verokysymysten tunnistamiseen ja hallintaan. Tällöin yhtiö on kyvykäs muuntamaan prosessejaan joustavasti uusien lakimuutosten yhteydessä. Johdonmukainen verokäytäntö on parhaimmillaan vahva työkalu, jolla osoitetaan laajempaa ESG-panosta ja rakennetaan luottamusta sekä asiakkaiden että osakkeenomistajien keskuudessa. 

Hoitamalla verojen maksun oikein ja avoimesti, voi varmistaa yrityksen toimivan eettisesti ja vastuullisesti. Samalla minimoidaan riskejä ja luodaan vakaata pohjaa yrityksen pitkäaikaiselle menestykselle. Pahimmillaan huono suhde veroviranomaisiin - erityisesti sellainen, joka johtaa negatiiviseen julkisuuteen - vesittää tehokkaasti organisaation muita ESG-ansioita.

Koska verojen hallinnointi ei ole uusi käsite, on jokaisessa organisaatiossa varmasti jo jossain määrin huomioitu tämä alue vastuullisuudesta. Organisaatioissa kannattaakin pohtia, mitä tämän osa-alueen toimia hoidetaan jo, jonka jälkeen voi keskittyä siihen, mitä voisi tehdä enemmän tai paremmin. ESG ja verotus kulkevat käsi kädessä, ja sen ymmärtäminen, miten verotuksen hallinta voi auttaa organisaatiota saavuttamaan ESG-tavoitteensa, hyödyttää epäilemättä organisaatiota laajemminkin.