Henkilöstöön liittyviä riskejä esiintyy koko työsuhteen elinkaaren aikana rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen. Myös erilaisiin organisaation muutostilanteisiin liittyy monenlaisia riskejä (esim. yrityskaupat, uudelleenjärjestelyt, henkilöstövähennykset). Tyypillisimmin riskit liittyvät mm. avainhenkilöihin, työturvallisuuteen, työkykyyn, työlainsäädännön noudattamiseen, palkitsemiseen ja väärinkäytöksiin. Webinaarissa käydään läpi asioita, joita on hyvä huomioida henkilöstöriskien hallinnassa. Panostamalla henkilöstöön ja varautumalla riskeihin organisaatio voi ennaltaehkäistä ongelmatilanteida, saada aikaan kustannussäästöjä sekä vaikuttaa positiiviseen työnantajakuvaan.

Webinaari järjestettiin 27. syyskuuta 2018 klo 9:00-10:00. Tallenteen pääset katsomaan tästä. 

Kouluttajina toimivat
Heidi Jääskeläinen | Manager Assurance, CIA, CRMA Heidi on auktorisoitu sisäinen tarkastaja, CIA, ja hän on myös suorittanut riskienhallinnan arvioinnin erityistutkinnon, CRMA. Heidillä on kokemusta sisäisen tarkastuksen toimeksiannoista niin kotimaisille rahoitusalan yrityksille kuin kansainvälisten konsernien tytäryhtiöille eri toimialoilla.
Karoliina Hiekkanen | People and Culture Leader Karoliinalla on pitkä ja kattava kokemus HR -johtotehtävistä sekä henkilöstö- ja muutosjohtamisen konsultoinnista. Hänellä on asiantuntemusta henkilöstöriskien hallinnasta läpi työsuhteen elinkaaren sekä erilaisissa organisaation muutostilanteissa.

Grant Thornton
Tel: +358 (0)44 7770016 Contact: