Menneet tilaisuudet: torstai 5. toukokuuta 2022

 

Katsele tallenne 

 

Riskienhallinnan laiminlyönti voi johtaa yhtiön kannalta merkittäviin maine- ja euromääräisiin haittoihin. Digitalisaatio, ympäristöasiat ja yllättävät globaalit shokit korostavat riskienhallinnan tärkeyttä. Liiketoiminnassa menestyäkseen yhtiön johdon on tehtävä rohkeita päätöksiä, mutta samalla myös ymmärrettävä minkälaisia riskejä päätöksiin liittyy.

Webinaarissa korostetaan, miksi toimiva ja toiminnan laajuuteen skaalattu riskienhallintaprosessi on tärkeä työkalu organisaation päivittäisessä johtamisessa. Perustelemme tosielämän esimerkein sitä, miksi riskienhallinta on keskeistä organisaatioille koosta riippumatta. Webinaarissa sivutaan myös hyvää hallintotapaa (corporate governance) ja sisäistä valvontaa, joihin riskienhallinta kiinteästi liittyy.

Miksi osallistua?

  • Riskienhallinta hyödyttää organisaatioita koosta riippumatta. Tämä webinaari antaa konkreettisia ja käytännönläheisiä suosituksia siihen, miten organisaation riskienhallinnan voi kehittää aitoa lisäarvoa tuottavaksi strategisen johtamisen välineeksi.
  • Webinaarissa käsitellään myös runsaasti ajankohtaisia tosielämän esimerkkejä niistä riskeistä, joita organisaatiot voivat kohdata.
  • Webinaarissa perehdytään myös sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviin vastuusuhteisiin. Tämä auttaa organisaatioita hahmottamaan miten riskienhallinta parhaimmillaan tulisi järjestää ja miten sen tulisi näyttäytyä organisaatiossa.


Webinaari on tarkoitettu päättävissä asemissa oleville henkilöille, jotka haluavat enemmän tietoa riskienhallinnan ajankohtaisista hyödyistä ja siitä, miten riskienhallinta voidaan yhtiön kokoluokkaan skaalattuna järjestää tehokkaasti ja lisäarvoa tuottavasti.

Webinaari järjestettiin 5.5.2022. 

 

Katsele tallenne 

Tulevat tilaisuudet