Yritysten raportointivaatimuksiin tervetullut kevennys EU:sta

Yritysten raportointivaatimuksiin tervetullut kevennys EU:sta

insight featured image
Contents

EU:n komissio on antanut delegoidun asetuksen, joka koskee tilinpäätösdirektiivissä määriteltyjen yritysten kokoluokan raja-arvojen korottamista.

Tämä päätös heijastaa tarvetta päivittää vuoden 2013 jälkeen muuttumattomina pysyneitä raja-arvoja, jotta ne ottaisivat paremmin huomioon inflaation vaikutukset ja yksinkertaistaisivat raportointivelvoitteita.

Yleensä on totuttu siihen, että EU:sta tulee lisää ja massiivisesti uutta sääntelyä. Vaikkakin kyse nyt on suuressa kuvassa aika pienestä muutoksesta, on tällä merkittävä vaikutus juurikin uusien, voimaan tulevien rajojen alarajapinnassa toimivien yritysten raportointivelvoitteisiin.

”Tämä on oikein hyvä ja tervetullut korjaus, jolla asiallisesti edistetään yritysten toimintaedellytyksiä vähentämällä hallinnollista rasitetta, jos niin haluaa sanoa, ja samalla varmistetaan, että sääntely vastaa talouden annettua yleistä kehitystä” kommentoi Grant Thorntonin osakas, KHT tilintarkastaja Ilkka Kujala.

Korottamalla näitä raja-arvoja 25 prosentilla komissio pyrkii helpottamaan mikro- ja pk-yritysten taakkaa noudattaa tiettyjä EU:n tilinpäätös- ja kestävyysraportointia koskevia säännöksiä, jotka aiemmin koskivat pääasiassa suurempia yrityksiä. Näyttäisi siltä, että tämä korjaus tulee sovellettavaksi vuonna tilivuodesta 2024 alkaen, mutta lopullinen päätös on tämän kirjoittamisen päivänä vielä voimaan saattamatta.

Tässä ovat uudet ehdotetut raja-arvot:

 

 

Lue lisää pk-yritysten kokokriteerien inflaatiokorjauksesta Euroopan komission sivulta.