Ajankohtaista

Vastuullisuusraportointi ja sen varmentaminen

insight featured image
Yritysten vastuullisuusraportointi yleistyy koko ajan. Onkin hieno huomata, että avoimuus vastuullisuusasioissa on lisääntynyt ja trendissä mukana pysyminen voi tuoda yritykselle kilpailuetua. Sijoittajat haluavat sijoittaa rahansa vastuullisesti ja isommat yritykset vaativat vastuullisuutta myös omilta alihankkijoiltaan ja tavarantoimittajiltaan.
Sisältö

Vastuullisuustietojen raportointi

Kuten tilinpäätöstietojen esittämiseen, vastuullisuustietojen esittämiseen ei ole vielä olemassa tarkkaa lainsäädäntöä ja yhtiöt voivat itse valita, mitä raportoivat ja miten raportoivat. GRI-raportointi on kuitenkin laajalle levinnyt tapa raportoida vastuullisuusasioita. GRI-raportoinnilla tarkoitetaan GRI:n eli Global Reporting Initiativen standardien mukaista yritysvastuuraportointia. GRI-raportointi on tehokas tapa vertailla yrityksen vastuullisuutta muihin GRI-raportointia käyttäviin toimijoihin nähden. GRI-ohjeistus on kuitenkin laaja ja kaikkia ohjeistossa esitettäviä asioita ei ole tarkoitus raportoida, vaan poimia ohjeistosta oman yrityksen kannalta olennaisia näkökulmia.

Vastuullisuustietojen luotettavuus ja tilintarkastajan tekemä varmennus

Vastuullisuusraportoinnin roolin kasvaessa myös vastuullisuustietojen luotettavuuden merkitys kasvaa. Tilintarkastusyhteisöt soveltavat varmennuksissa ISAE-standardeja, joko ISAE 3000 tai ISAE 3410 riippuen varmennuksen kohteesta. ISAE-varmennuksissa on käytössä kaksi varmuuden tasoa: rajoitettu tai kohtuullinen. Suomessa tehtävät varmennukset ovat tällä hetkellä pääosin rajoitetun varmuuden tasoa.

Vastuullisuusraportin varmennus suoritetaan tiettyjen kriteeristöjen mukaan. Suomessa kriteeristönä käytetään yleisesti aiemmin mainittuja GRI-standardeja. Tilintarkastusyhteisöjen varmennuksissa noudatetaan myös ISQC-standardia, joka edellyttää varmennuspalveluita tarjoavalta tilintarkastusyhteisöltä oman laadun­valvontajärjestelmän ylläpitoa ja noudattamista. Tilintarkastajan tekemä varmennus on tilintarkastuksen ohella Patentti- ja rekisterihallituksen laadunvalvonnan piirissä.

EU-komissio julkaisi huhtikuussa 2021 direktiiviehdotuksen yritysten vastuullisuusraportoinnin ja vastuullisuusvarmennusten vaatimuksista. EU pyrkii yhdenmukaistamaan jäsenvaltioittensa vastuullisuusraportointia ja EU:n vastuullisuusraportointia koskeva direktiiviehdotus asettaa vaatimuksia myös kansallisille varmennussuosituksille. Uudet vaatimukset tuovat vastuullisuusraportoinnin ja sen varmentamisen ajankohtaiseksi yhä useammalle yhtiölle.

Meillä Grant Thorntonilla seurataan aktiivisesti vastuullisuusraportoinnin muuttuvia ohjeistuksia ja olemme mm. mukana Suomen Tilintarkastajien vastuullisuustyöryhmässä, joka valmistelee suositusta vastuullisuusraporttien varmentamiseen.

Register of Commission Documents - COM(2021)189 (europa.eu)