Yhteisöjen verotukseen on tulossa useita muutoksia marraskuussa 2017, kun OmaVero-palvelun käyttö ja sitä myötä sähköiset palvelut ja ilmoittaminen laajenevat. Katso yhteenveto asiantuntijamme poimimista tärkeimmistä muutoksista.

Marraskuusta 2017 alkaen voimaan tulevia muutoksia yhteisöjen verotuksessa:

  • Yhteisöjen tuloveroilmoitus tulee antaa sähköisesti
  • Yhteisöjen ennakkoa tulee hakea sähköisesti
  • Yhteisöjen tuloverotuksen koronlaskenta muuttuu

Lisäksi OmaVero -palveluun saadaan lisää sähköisiä toiminnallisuuksia yrityksille, kuten:

  • Oikaisuvaatimuksen tekeminen yhteisöjen tuloveron ja oma-aloitteisten verojen osalta
  • Ennakkoratkaisun hakeminen
  • Poikkeusluvan hakeminen tappioiden vähentämistä varten
  • Kirjallisen ohjauksen pyytäminen arvonlisäverosta

Yhteisöjen tuloveroilmoitus – tee veroilmoitus sähköisesti OmaVerossa

Jatkossa yhteisöjen tuloveroilmoitus tulee antaa OmaVerossa, joka marraskuun alusta alkaen korvaa Yhteisöjen veroilmoituspalvelun.

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan paperisia ilmoituksia voi marraskuusta 2017 alkaen käyttää ainoastaan erityisestä syystä. Jos veroilmoituksen toimittaa paperilla, on hyvä huomioida, että verovuodelta 2018 annettu paperinen veroilmoitus tulee olla Verohallinnossa perillä jo määräpäivänä. Enää ei siis riitä, että veroilmoitus on jätetty määräpäivänä postin kuljetettavaksi.

Ennakon täydentäminen – hae jatkossa lisäennakkoa sähköisesti

Ennakon täydennysmaksua voi maksaa viimeisen kerran 31.10.2017 ja tämän jälkeen ennakkoa täydennetään hakemalla lisäennakkoa sähköisesti OmaVero-palvelussa tai muiden sähköisten palveluntarjoajien välityksellä.

Verohallinto antaa lisäennakon määrästä erillisen päätöksen. Ennakkoveropäätös tulee näkyviin OmaVeroon, eikä erillisiä tilisiirtolomakkeita enää lähetetä. Verovuoden jälkeen kannettavan ennakkoveron eräpäivä on viimeistään kolmen viikon kuluttua ennakon määräämisestä. Maksutiedot kannattaa myös tarkistaa, sillä uudet tilinumerot tulevat käyttöön 1.11.2017 jälkeen määrätyille ennakoille.

Muutokset koronlaskentaan – jäännösveron koroton maksuaika lyhenee yhteen kuukauteen

Koroton maksuaika yhteisön verovuoden päättymisen jälkeen lyhenee 1 kuukauteen ja tuloverolle maksettava korko lasketaan jatkossa verovuosittain (ei tilikausittain). Korkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen jäännösveron eräpäivään asti. Jos esimerkiksi yhtiön tilikausi päättyy 31.12., niin jatkossa jäännösverolle alkaa kertyä korkoa jo 1.2. alkaen, kun aikaisemmin ennakon täydennys oli korotonta veroilmoituksen jättöpäivään saakka.

Haluatko jatkossakin tietoa ajankohtaisista verotuksen muutoksista suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme.