Lukuisat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että yritysten johtoryhmien monimuotoisuus, esimerkiksi iän, kulttuuritaustan ja sukupuolen, on merkittävä etu yritykselle. Monimuotoisen johtoryhmän luotsaamat yritykset menestyvät paremmin kuin yksipuolisen johtoryhmän. Mitä suomalaisyrityksissä voitaisiin tehdä monimuotoisuuden lisäämiseksi?

Tutkimme johtoryhmien monimuotoisuutta maailmanlaajuisesti ja tulokset ovat mielenkiintoisia. Tutkimuksessamme kävi ilmi, että ikäryhmien tasa-arvoinen edustus on yleisempää kuin sukupuolten välinen tasa-arvo yritysjohdossa: 51% yrityksistä (globaalisti) näkee johdon tasaisen ikäjakauman tärkeänä asiana, siinä missä sukupuolten tasapuolisen edustuksen näkee tärkeänä vain 38% yrityksistä.

Kaikista vähiten merkityksellisenä monimuotoisuuden alueena koettiin kulttuuridiversiteetti. Se nähtiin tärkeänä alle kolmanneksessa yrityksistä, ja vain noin joka kymmenennessä yrityksessä oli toimintaohjelma kulttuurisen diversiteetin lisäämiseksi.

 

Kulttuurinen diversiteetti:

31% yrityksistä näkee kulttuurisen diversiteetin tärkeänä

11% yrityksistä on toimintaohjelma kulttuurisen diversiteetin lisäämiseksi

 

Ikädiversiteetti:

51% yrityksistä näkee ikädiversiteetin tärkeänä

16% yrityksistä on toimintaohjelma ikädiversiteetin lisäämiseksi

 

Sukupuolidiversiteetti:

38% yrityksistä näkee sukupuolidiversiteetin tärkeänä

14% yrityksistä on toimintaohjelma sukupuolidiversiteetin lisäämiseksi

 

Vain 40% kaikista yrityksistä näkee monimuotoisuuden olevan menestyksensä kulmakiviä ja vain 14% aikoo lisätä diversiteettiä ylimmässä johdossa. Tämä siitä huolimatta, että lukuisat tutkimukset eri puolilta maailmaa osoittavat johdon monimuotoisuuden olevan merkittävä osatekijä yrityksen menestyksessä.

Monimuotoisuuden lisääminen johtoryhmätasolla voisikin olla merkittävä etulyöntiaseman rakennuskeino monelle yritykselle.

 

Mitä suomalaisyrityksissä voitaisiin tehdä monimuotoisuuden lisäämiseksi?

Kokosimme viisi vinkkiä, miten suomalaisyrityksissä voitaisiin rakentaa monimuotoisempaa henkilöstöä:

 

1. Luo mittaristo monimuotoisuuden kehittämisen tueksi

Selvitä, mitä monimuotoisuuteen liittyviä asioita voidaan seurata ja mitata. Pelkkien päälukujen seuraaminen ei välttämättä riitä, vaan kannattaa arvioida laajemmin sekä yksilöitä että heidän roolejaan.

2. Arvioi uudestaan liiketoiminnan KPI:t

Selvitä, kuinka tämänhetkinen toimintamallisi vaikuttaa monimuotoisuuteen ja kuinka se tukee liiketoiminnan yleistä strategiaa. Esimerkiksi vastaako johdon koostumus asiakkaidesi johtoryhmiä. Tämä auttaa konkretisoimaan kehitystarpeita.

3. Julkista selkeät tavoitteet ja keinot monimuotoisuuden lisäämiseksi

Kun tavoitteet ja keinot kommunikoidaan selkeästi kaikille, on muutoksen tekeminen helpompaa. Oman organisaation sisäistä mielipidettä kannattaa mitata ja muutosta seurata prosessin aikana.

4. Luo toimintamalli tiedon jakamiseen ja varmista prosessin omistajuus

Monimuotoisuus tulee nostaa pysyväksi asiaksi johdon agendalla ja varmistaa, että monimuotoisuuden prosessilla tai prosesseilla on selkeä omistaja organisaatiossa.

5. Varmista, että monimuotoisuus on osa yrityksen arvoja

Vahvat arvot luovat pohjan yrityksen arkipäivän toiminnalle ja vaikuttavat henkilöstön asenteisiin ja käytökseen. Monimuotoisuuden tulee olla mukana arvoissa, jotta yhteisö voi rakentua tukemaan monimuotoisuutta.

 

Lue myös tekemästämme Women in business 2018 -tutkimuksesta täältä. 

 

Tutkimuksia aiheesta:

-Women in business: The value of diversity – Grant Thornton (2015)

-Women as a valuable asset – McKinsey & Co (2012)

-Building diversity in Asia Pacific boardrooms – Korn Ferry & NUS Business School (2016)
-Singapore Board Diversity Report 2014: The diversity dividend – NUS Business School (2014)