Yrityksen liiketoiminnan kasvaessa useasti myös liiketoimintaan sitoutuvat pääomat kasvavat, mikä aiheuttaa haasteita kassavirran hallinnalle ja kannattavuuden seurannalle. Tämän vuoksi kyseisten asioiden säännöllinen seuranta korostuu yrityksen johdon ja hallituksen työskentelyssä.

Yleisen, yhtiön tuloskehityksen tarkastelun ohessa huomiota tulee kiinnittää myös keskeisten tase-erien kehitykseen sekä taloudellisen raportoinnin kriittiseen arviointiin mm. ”laajuusnäkökulma” huomioiden: saammeko riittävästi tietoa esimerkiksi tuote- tai liiketoiminta-aluekohtaisesta myynnistä ja kannattavuudesta?

Perinteinen tilanne liiketoiminnan kasvuun liittyvästä haasteesta: yhtiön liikevaihto kasvaa kassavirran ja kannattavuuden kustannuksella, ja liiketoimintaan sitoutuneet pääomat kasvavat liikevaihtoa nopeammin. Alla esitetty esimerkinomaisesti pääoman hallintaan ja kannattavuuden seurantaan sisältyviä haasteita.

Top 3 liiketoiminnan kasvun haastetta taloudellisesta näkökulmasta

1. Käyttöpääoman erien tunnusluvut heikkenevät

Liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrä kasvaa liikevaihtoa nopeammin. Tästä johtuvina seikkoina erityisesti

 • Vaihto-omaisuuden kierron tehokkuuteen ja hallintaan ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota
 • Liikevaihdon kasvu sitoo pääomaa entistä enemmän myyntisaamisiin
 • Erityisesti myynnin maksuehdot ovat yrityksen kannalta epäsuotuisat

2. Hinnoitteluvoima heikkenee

Erityisesti yhtiön myyntikatetason suhteellinen kannattavuus heikkenee

 • Yhtiö joutuu myymään tuotteitaan/palvelujaan aiempaa halvemmalla (johtuen sisäisistä ja/tai ulkoisista tekijöistä)
 • Myynnin alennuskäytännöt eivät ole riittävästi selkiytetty ja kommunikoitu organisaatiossa

3. Taloudellinen raportointi ei tue tarpeeksi liiketoimintaa

Liiketoiminnan kasvu aiheuttaa tarvetta liiketoiminta-alue - /yksikkökohtaiselle myynnin ja kannattavuuden seurannalle

 • Liiketoiminta-alueita / -yksiköitä ei ole sisällytetty osaksi taloudellista raportointia
 • Liiketoiminta-alueet/ -yksiköt ovat sisällytetty osaksi taloudellista raportointia, mutta tuottojen ja kulujen kohdentamisessa on puutteita -> raportointi ei anna oikeaa kuvaa kannattavuudesta

 

Grant Thorntonilla  olemme toteuttaneet onnistuneita asiakasprojekteja, joissa olemme kartoittaneet kassavirran hallinnan ja kannattavuuden seurannan nykytilanteen ja kehitysalueet – esimerkkeinä

 • Myynti- ja ostotoiminnon tehokkuuden arviointi ja testaus
 • Vaihto-omaisuuden hinnoittelu ja inventointikäytännöt
 • Myynnin ja myyntikatteen tuotekohtainen analyysi
 • Liikevaihdon ja kannattavuuden seuranta liiketoiminta-alueittain

Haluatko tietää lisää kassavirran hallinnan ja kannattavuuden seurannan roolista ja merkityksestä yhtiösi kasvun ja kehittymisen tiellä? Osallistu maksuttomaan webinaariimme 15.6.2018 tai ota yhteyttä, vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin.

Webinaari: Kassavirran hallinta ja kannattavuuden seuranta liiketoiminnan kasvun tukena perjantaina 15.6. klo 9:00 Katsele tallenne