article banner
Kustannustuki

Uutta kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien

Lotta Mahlberg

Koronaviruspandemiasta kärsivien yritysten on mahdollista hakea uutta kustannustukea Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien aina 31.8.2020 saakka. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille ja toimialoille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut merkittävästi ja joiden kustannukset ovat vaikeasti sopeutettavia. Tuen piiriin kuuluvat yritysten lisäksi myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset.

Kustannustuen saamiseksi hakijan tulee kuitenkin täyttää tietyt toimialaan, liikevaihtoon ja kustannuksiin liittyvät edellytykset.

Onko yrityksesi oikeutettu kustannustukeen?

Yrityksen toimiala on oikeutettu kustannustukeen

Kustannustuen lähtökohtaisena edellytyksenä on, että tuen hakijan toimiala kuuluu tuen piiriin. Lähtökohtaisesti tukeen ovat oikeutettuja toimialat, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 10 prosenttia keskimääräiseen liikevaihtoon vuoden 2019 maaliskuun ja kesäkuun välisenä aikana. Tuen piiriin kuuluvat toimialat voi tarkistaa Valtiokonttorin verkkosivujen toimialaluettelosta

Jos hakijan toimiala ei kuulu tuen piiriin, hakijan tulee tuen saamiseksi pystyä osoittamaan painavat syyt sen liikevaihdon alentumiselle koronatilanteen seurauksena ja syy sille, miksi sen tilanne poikkeaisi muun toimialansa tilanteesta. Painavaksi syyksi voidaan lukea esimerkiksi erilaiset rajoitukset tai määräykset, jotka ovat vaikeuttaneet elinkeinotoiminnan harjoittamista.

Yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi

Edellytyksenä on, että hakijan liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vuoden 2019 maaliskuun ja kesäkuun välisen ajan keskimääräiseen liikevaihtoon verrattuna. Tämä liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista ja niiden puuttuessa yrityksen omasta ilmoituksesta.

Jos yritys on perustettu 1.3.2019 jälkeen, vertailussa käytetään vertailukautena vuoden 2020 tammi-helmikuuta ja myynnin keskiarvoa tällä aikavälillä.

Yrityksellä on vaikeasti sopeutettavia kuluja

Kustannustuen saamiseksi edellytetään, että yrityksellä on liiketoiminnassaan kiinteitä kuluja sekä palkkakuluja, joita on vaikea sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen.

Tuen määrä ja hakeminen

Tuen määrään vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset aikavälillä 1.4. – 31.5.2020. Kustannustukea voidaan myöntää 2000 eurosta aina 500 000 euroon. Kustannustuen määrän voi arvioida Valtiokonttorin Kustannustukilaskurilla

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointikanavan kautta, joka avataan 7.7.2020.

Lisätietoa tuesta: https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#b1b33a61

Lue lisää: COVID-19 - Ajankohtaista tietoa liiketoiminnan tueksi