article banner
Ajankohtaista

Tukitoimenpiteet koronapandemian aikaan

Koronavirus COVID-19 on julistettu maailman terveysjärjestö WHO:n toimesta pandemiaksi. Tällä pandemialla on merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaamme, yrityksiin ja niiden talouteen. Yrityksille tilanne on aiheuttanut monessa tapauksessa nopean kriisin, paljon epävarmuutta ja huolta tulevasta. Alla listaamme, miten eri tahot pyrkivät helpottamaan yritysten tilannetta tänä poikkeusaikana.

Verohallinto

Verohallinto on ilmoittanut monista poikkeusaikaa koskevista erityisjärjestelyistä. Olennaisimpia järjestelyjä ovat mahdollisuus hakea veroilmoitukselle lisäaikaa, ennakkoveron muutosten ja maksujärjestelyyn pääsyn helpottuminen sekä tietyissä tilanteissa myöhästymismaksujen perimättä jättäminen.

Veroilmoitukselle voidaan hakea lisäaikaa, jos siihen on erityinen syy, johon lukeutuu esimerkiksi sairastuminen. Lisäaikaa voi hakea veroilmoituksen alkuperäiseen määräpäivään mennessä OmaVerossa tai erillisellä lomakkeella Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi. Erityisen syyn nojalla myös myöhässä annetun veroilmoituksen myöhästymismaksu voidaan pyynnöstä jättää perimättä. Erityisen syyn todistamiseksi riittää vapaamuotoinen selvitys

Ennakkoveroihin voi hakea muutosta, jos tulot tai kulut muuttuvat arviosta, johon ennakkoveron määrä perustuu. Ennakkoveron voi tarkistaa ja siihen voi hakea muutosta OmaVerossa. Ennakkoverojen muutosta voidaan poikkeuksellisesti hakea ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä kulujen ja tulojen muutoksista. Ennakkoveron määrän lisäksi myös ennakkoveron eräkuukausiin voidaan hakea muutosta.

Maksujärjestelyä voi hakea Verohallinnolta uusin helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen, jos yrityksellä on vaikeuksia maksaa verojaan. Maksujärjestelyn voimassa ollessa Verohallinto ei ryhdy perintätoimenpiteisiin maksamattomien verojen osalta.

Poikkeustilan aikana, alkaen 25.3. elokuun loppuun asti:

  • maksujärjestelyn ensimmäisen maksuerän maksuaika on yhden kuukauden sijaan kolme kuukautta maksujärjestelyn hyväksymisestä
  • maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat lisätään automaattisesti maksujärjestelyyn toukokuun loppuun asti
  • verojen viivästyskorko on 7 prosentin sijaan 4 prosenttia 3.2020 jälkeen erääntyneiden maksujärjestelyn verojen osalta

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan pyynnöstä jättää perimättä, jos ilmoittaminen on estynyt erityisestä syystä. Lisäaikaa verojen ilmoittamiselle ei ole mahdollista saada. Erityisen syyn vallitessa on syytä olla yhteydessä Veroilmoitukseen kyseisen ilmoituksen määräpäivänä tai välittömästi sen jälkeen joko puhelimitse tai OmaVeron kautta.

Tukitoimet

Hallitus on esitellyt joukon keinoja, joilla pyritään helpottamaan yritysten taloustilannetta tässä poikkeustilanteessa. Erilaisia tukitoimia on jo ehdotettu ja päätettykin, mutta tilanne tulee varmasti elämään lähiaikoina. Tukipaketti, jolla talouden tilannetta pyritään helpottamaan, on tämänhetkisen tiedon mukaan noin 5 miljardin euron suuruinen ja sillä tullaan tukemaan esimerkiksi terveydenhuoltoa, kuntasektoria kuin yrityksiäkin.

Turvataan yritysten rahoitus

Tuella pyritään turvaamaan yritysten rahoituksen saanti. Paketin tukea ohjataan yrityksille nostamalla valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran rahoitusmahdollisuuksia sekä lisäksi sujuvoittamalla Finnveran rahoituspäätösten tekoa. Myös Business Finland ja ELY-keskukset antavat rahoitusta pahimpiin vaikeuksiin joutuneille aloille, kuten matkailulle ja luoville aloille.

Myös Suomen Pankki on ilmoittanut vähintään 500 miljoonan euron lainaohjelmasta, jolla pyritään helpottamaan yritysten lainansaantia. Yksittäiset pankit ovat myös ilmaisseet mahdollisuuden lainojen lyhennysvapaista, jotka arvioidaan tapaus- ja pankkikohtaisesti. Yrityksiä kehotetaankin olemaan ensitilassa yhteydessä pankkiinsa rahoituksen tarpeen tai maksuvaikeuksien yllättäessä.

Työntekijämaksut

Työnantajan eläkemaksuihin on tulossa 2,6%-yksikön alennus, joka asetetaan voimaan viimeistään 1.6.2020 ja se tule olemaan voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Sekä TyEL- että YEL-maksuihin sekä Myel- ja MEL-vakuutuksiin on mahdollista saada maksuaikaa poikkeussäännön perusteella kolme kuukautta. Huomioitavaa on, että tämä poikkeussäännös koskeen vain laskuja, jotka erääntyvät välillä 20.3.2020-30.6.2020. Maksuaika pyydetään omalta työeläkeyhtiöltä.

Webinaarisarja: Tukea ja vinkkejä yrityksen toimintaan haastavina aikoina

Grant Thorntonin maksuttomassa webinaarisarjassa käsittelemme juuri nyt yrityksiä mietityttäviä asioita. Tutustu lisää täältä:  Tukea ja vinkkejä yrityksen toimintaan haastavina aikoina -webinaarisarja

Hyödyllisiä linkkejä:

Verohallinnon päivittäin päivittyvä kooste koronatilanteesta: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/

finnvera.fi

businessfinland.fi

ely-keskus.fi

te-palvelut.fi

tyollisyysrahasto.fi

ytk.fi

ek.fi

tem.fi

Kauppakamarin Koronainfoa yrityksille: https://helsinki.chamber.fi/neuvonta-ja-palvelut/koronainfoa-yrityksille/

yrittajat.fi

Ajankohtaista