Tilintarkastus-sanasto – Lyhenteet haltuun

Tilintarkastuksen lyhennesanasto

insight featured image
Contents

Tilintarkastusalalla törmää väkisinkin lukuisiin lyhenteisiin ja termeihin, jotka voivat sekoittaa tottumattoman pään. IFRS, ISAAB, CSRD, NFRD ja kumppanit. Nämä kirjainyhdistelmät saattavat vaikuttaa salakieleltä, joiden tulkitsemiseen tarvitaan vähintään KHT-kirjaimet. Niin mitkä kirjaimet? 

Pieni tilintarkastuksen lyhennesanastomme auttaa sinua ymmärtämään paremmin näitä kenties vähän omituiselta tuntuvia lyhenteitä, joita kohtaat tilintarkastajasi kanssa työskennellessä. 

 

CSRD

 • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) on direktiivi, joka määrittelee yritysten velvollisuuden raportoida kestävän kehityksen näkökohdista Euroopan unionissa.

EFRAG

 • EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä, joka neuvoo Euroopan komissiota muissa kuin taloudellisesta raportointia koskevissa tilinpäätösraportointiin liittyvissä kysymyksissä.

ESEF

 • ESEF (European Single Electronic Format) on Euroopan unionin standardi, joka määrittelee, miten listatut yritykset raportoivat tilinpäätöksensä digitaalisessa muodossa.

ESG

 • ESG (Environmental, Social, and Governance) viittaa yritysten ympäristö-, sosiaalisiin ja hallinnollisiin vastuisiin, jotka on otettava huomioon osana kestävän kehityksen raportointia.

FAS

 • FAS (Finnish Accounting Standards) tarkoittaa suomalaisia kirjanpitostandardeja, joita käytetään taloudellisten raporttien laatimiseen ja esittämiseen. 

IAASB

 • IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) laatii ja ylläpitää kansainvälisiä tilintarkastus- ja varmennusstandardeja, varmistaen niiden yhtenäisyyden ja laadun.

IFRS

 • IFRS (International Financial Reporting Standards) ovat kansainväliset tilinpäätösstandardit, jotka ohjaavat yritysten taloudellisen raportoinnin käytäntöjä. EU on vuodesta 2005 alkaen edellyttänyt, että listayhtiöiden on laadittava tilinpäätöksensä IFRS standardien ja niitä koskevien tulkintojen mukaisesti.

ISA

 • ISA (International Standards on Auditing) on kansainvälinen tilintarkastusstandardien kokoelma, jota käytetään ohjeistamaan ja yhdenmukaistamaan tilintarkastusprosesseja maailmanlaajuisesti.

ISQM 1

 • ISQM 1 (International Standard on Quality Management 1) on kansainvälinen laadunvalvontastandardi tilintarkastusyhteisöille varmistamaan tarkastuspalveluiden laatua.

ISSA 5000

 • ISSA 5000 (International Sustainability Standards of Assurance 5000) on kansainvälinen standardi kestävyysraportoinnin varmentamiseen.

ISSB

 • ISSB (International Sustainability Standards Board) ovat globaalit kestävyysraportoinnin standardit, jotka ohjaavat yritysten kestävyysraportoinnin käytäntöjä samaan tapaan, kun IFRS-standardit ohjaavat taloudellista raportointia.

KHT, KRT, HT ja JHT

 • KHT (Tilintarkastuksen erikoistumistutkinto, aiemmin Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja), KRT (rekisteröity kestävyysraportoinnin tarkastaja), HT (Tilintarkastajan perustutkinto, aiemmin Hyväksytty tilintarkastaja), JHT (Julkishallinnon tilintarkastusalan erikoistumistutkinto, aiemmin Julkishallinnon hyväksytty tilintarkastaja) ovat pätevyystunnustuksia tilintarkastusalalla toimiville ammattilaisille. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonta vastaa Suomessa järjestettävistä tilintarkastajatutkinnoista.

NFRD

 • NFRD (Non-Financial Reporting Directive) edellyttää yrityksiä raportoimaan ei-taloudellisista tiedoista, kuten ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista kysymyksistä. CSRD:tä edeltävä direktiivi käytännössä samasta aihealueesta. 

PIE

 • PIE (Public Interest Entity) ovat organisaatioita, joiden toiminta vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan, kuten listatut yritykset, pankit ja vakuutusyhtiöt.

TCFD

 • TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) on kansainvälinen työryhmä, joka antaa suosituksia ilmastonmuutokseen liittyvän taloudellisen tiedon julkistamisesta yrityksille ja organisaatioille.

 

Nyt, kun olet tutustunut näihin lyhenteisiin, tilintarkastuksen kielimaailma ei enää toivottavasti tunnu niin pelottavalta! Mutta jos silti tuntuu, että tarvitset apua, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin Grant Thorntonilla. Asiantuntevat ammattilaisemme ovat valmiina auttamaan sinua eteenpäin.